PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění v Anglii

Čeští občané mají na základě Nařízení Rady (EEC) 1408/71 při pobytu ve Velké Británii a Severním Irsku (stejně jako v jiné členské zemi EU) nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané době pobytu na území jiného státu. Tato péče je poskytována na účet české zdravotní pojišťovny. Čeští občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče za stejných podmínek jako domácí pojištěnci včetně hrazení spoluúčasti, např. stomatologické ošetření (maximální spoluúčast 198 GBP) či stomatologická prohlídka (16,20 GBP).

Pro lékařské ošetření v UK by si měli čeští občané vybrat takového lékaře, jenž má uzavřenou smlouvu s národním systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service). Před ošetřením je nutné předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud u sebe český občan tento průkaz nemá, je povinen kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a požádat ji o zaslání potvrzení, jež dočasně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Bude-li český občan nucen uhradit poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, měl by si posléze uschovat originály stvrzenek o zaplacení. Po návratu do ČR by se měl obrátit na pobočku své zdravotní pojišťovny, u níž předloží originály stvrzenek a požádá o refundaci vynaložených nákladů. Povinností české zdravotní pojišťovny je ověřit si u britských institucí výši částky, jež má být uhrazena. Je proto potřeba počítat s časovou rezervou nutnou k navrácení výdajů. Refundovaná částka následně odpovídá částce, kterou by za danou péči uhradila zdravotní pojišťovna v UK.

Pro cesty do Velké Británie nicméně doporučujeme uzavřít i komerční cestovní pojištění, které kromě léčebných výloh většinou zahrnuje i pojištění odpovědnosti, zavazadel a úrazu.

Nejbližší ordinaci lékaře můžete najít např. zde

Nejbližší lékárnu můžete najít např. zde

Nejbližší nemocnici můžete najít např. zde

Zobrazeno: 2231x

Informace Destinace

Školní zájezdy Anglie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY