PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Cestování do Spojeného království po Brexitu

Brexit

Co budete potřebovat na hranicích se Spojeným královstvím:

Při vstupu do země se musíte prokázat platným cestovním pasem. Váš pas by měl být platný po celou předpokládanou délku Vašeho pobytu v UK.

Můžete být také požádáni prokázat, že:
Důvodem Vaší cesty je skutečně turismus.
Máte dostatek finančních zdrojů pro celou dobu Vašeho pobytu v zemi, nebo že někdo jiný má dostatek zdrojů zabezpečit Váš pobyt v zemi.
Máte zajištěno ubytování po celou dobu Vašeho pobytu.
Jste schopen zaplatit si zpáteční cestu ze země, nebo máte někoho, kdo je schopen Vám ji zaplatit.
Opustíte Spojené království po ukončení Vaší návštěvy.

Pokud je Vám méně než 18 let a cestujete sami:
Můžete být požádáni ukázat dopis od svých rodičů nebo zákonného zástupce. Tento dopis musí obsahovat:
Kontaktní údaje na rodiče nebo zákonného zástupce a výslovný souhlas s cestou do UK
Jméno, datum narození, adresu a vztah k osobě, u níž budete ubytováni
Výslovný souhlas této osoby s tím, že u ní budete ubytováni
Pokud nebudete přebývat u blízkého příbuzného, pak vaši rodiče nebo zákonný zástupce musí informovat místní úřady o tom, že budete na daném místě pobývat a že se o vás bude starat někdo, kdo není blízký příbuzný. Měli byste s sebou mít i odpověď tohoto úřadu.
(zdroj: GOV.uk)

Vstup do Spojeného království s vízem:

Jestliže budete do Británie cestovat za jiným účelem, než je turistika nebo návštěva rodiny, případně sem pojedete na delší dobu, než je půl roku, musíte mít vízum. Vízum musí mít jak ti, kteří sem pojedou za prací, tak studenti, kteří zde budou studovat déle než půl roku. Poplatky za dlouhodobá víza se budou pohybovat v rozmezí 250–1500 britských liber (roční poplatek za pracovní povolení činí 624 liber, za studentská víza nebo 470 liber). Za pracovní víza platná na 5 let můžete zaplatit až 4340 liber.
(zdroj: mesec.cz)

Brexit

Zdravotnictví:

Na režimu čerpání nezbytné péče při pobytu v UK se nic nemění. Evropský průkaz zdravotního pojištění v UK i nadále platí a pokryje nezbytnou péči tak, že se doplácí pouze to, co doplácí i místní pojištěnci.

Nezbytnou péčí se rozumí péče, za kterou osoba do jiného státu cíleně nevycestovala. Nemá pevně stanovený rozsah, je závislá i od plánované délky pobytu na území státu ošetření. Je poskytnuta tak, aby se osoba nemusela do státu pojištění vrátit dříve, než zamýšlela, nebo aby se tam podrobila nezbytnému léčení. Obecně platí, že se jedná o veškerou péči, za kterou osoba do jiného státu nevycestovala.

Čerpání pak probíhá tak, že osoba navštíví lékaře, kterého by mohl navštívit i místní pojištěnec, předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění a následně doplatí jen ty náklady, které by musel nést i místní pojištěnec. Pokud dojde k tomu, že osoba náklady na péči uhradí z vlastních prostředků, může po návratu do státu pojištění žádat zdravotní pojišťovnu o náhradu vynaložených nákladů. Stejný režim pak bude platit i pro čerpání péče britskými pojištěnci na území členských států EU.
(zdroj: Informační portál české vlády k Brexitu – brexitinfo.cz)

V reálu to znamená, že prakticky veškeré základní lékařské ošetření je zdarma, platí se pouze za předpis léků.

Mobilní operátoři a telefonické služby:

Nově se na UK již nevztahuje zákaz roamingových poplatků vyjednaný v Evropské Unii. Britští mobilní operátoři tedy mohou za telefonní a datové služby na území UK účtovat poplatky. Před odjezdem do UK proto doporučujeme ověřit aktuální roamingová pravidla u Vašeho mobilního operátora.
(zdroj: mmr.cz)

V krizových situacích na hranicích se Spojeným královstvím volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)
Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394
Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104
Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128
Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442
(zdroj: Informační portál české vlády k Brexitu – brexitinfo.cz)

Brexit

A nakonec pár informací o tom, co je to vlastně brexit:

Zjednodušeně – Brexit je označení pro proces vystoupení UK z EU.

Dne 23. června 2016 proběhlo ve Spojeném království (UK) referendum, ve kterém se Britové 51,9 % většinou (17,2 mil. hlasů) vyjádřili pro odchod UK z EU. V návaznosti na výsledek tohoto referenda vláda UK dne 29. března 2017 formálně oznámila svůj záměr z EU vystoupit, čímž byl proces vystoupení zahájen v souladu s čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Tento článek zakotvuje pravidla pro případ, že se některý z členských států rozhodne z EU vystoupit, přičemž předjímá možnost uzavření dohody mezi EU a dotčeným státem o podmínkách jeho vystoupení s ohledem na jeho budoucí vztahy s EU.

UK je historicky prvním členským státem EU, který se rozhodl z EU vystoupit.

Podle čl. 50 odst. 3 SEU přestává být právo EU pro vystupující stát použitelné dnem vstupu výstupové dohody v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení jeho záměru vystoupit, ledaže EU po dohodě s dotčeným státem rozhodne o prodloužení lhůty. V případě UK byla tato lhůta, která měla uplynout 29. března 2019, již potřetí prodloužena.

Termín odchodu UK z EU byl 31. ledna 2020.
(zdroj: MZV.cz)

Článek publikován: 1.6.2021

Zobrazeno: 1032x

Informace Destinace

Školní zájezdy Anglie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies