PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Cestovní doklady a předpisy pro cesty do Maďarska

Uvádíme informace zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

Celní a devizové předpisy

V zájmu ochrany hospodářství Maďarska a Evropské unie kontroluje maďarský Národní daňový a celní úřad (NAV) důsledně dovoz výrobků přepravovaných ze zemí vně Evropské unie a podléhajících spotřební dani. Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU (Srbsko, Ukrajina) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

 • v letecké dopravě: 200 ks cigaret, nebo 100 ks doutníčků, nebo 50 ks doutníků, nebo 250 gramů tabáku
 • v silniční, železniční a lodní dopravě: 40 ks cigaret, nebo 20 ks doutníčků, nebo 10 ks doutníků, nebo 50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

 • celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
 • celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
 • celkem 4 litry nešumivého vína
 • 16 litrů piva

Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

 • pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů

Jiné zboží

 • kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě. Cestující ve věku do 15 let mohou – nezávisle na druhu dopravy – dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR.

Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby

 • dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů)
 • sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek
 • jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

Pokud není kterákoli z podmínek bezcelního dovozu splněna, pak k dovozu může dojít pouze po zaplacení cla a daní (všeobecná daň z obratu, spotřební daň atd.)! Pokud se vyskytne pochybnost o splnění podmínek bezcelního dovozu, úřad si vyžádá předložení písemného celního prohlášení. Pokud cestující využije bezvízového dovozu podáním falešného a/nebo nepravdivého prohlášení nebo bezcelně odbavené zboží prodá, pak může úřad zahájit přestupkové nebo – v závislosti na cenovém limitu – trestní řízení.

V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem je nezbytně nutné bezvýhradně dodržovat právní předpisy. Podrobnější informace se nacházejí na internetové stránce http://www.nav.gov.hu.

Zdroj: www.mzv.cz

Zobrazeno: 4637x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY