PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Další praktické informace

Jazyky

Švýcarsko leží na křižovatce několika jazykových regionů. Zatímco v severním, východním a středním Švýcarsku převládá němčina (německy mluví téměř 2/3 obyvatelstva), na západě se hovoří francouzsky (1/5 obyvatelstva) a na jihu italsky (1/10 obyvatelstva). Všechny tři tyto jazyky jsou pokládány za úřední jazyky a vydávají se v nich veškeré úřední dokumenty. Nejméně známým, čistě švýcarským, jazykem je rétorománština, kterou používá zhruba 50 tisíc obyvatel Graubündenu.

Švýcaři hovoří mnoha dialekty, které jsou pro cizince často nesrozumitelné. Italsky mluvící obyvatelé Ticina hovoří většinou lombardskými dialekty, které jsou i pro znalce italštiny těžko srozumitelné. Ve frankofonním Švýcarsku se dříve mluvilo různými dialekty, ale v současné době se návštěvník dorozumí bez problému se spisovnou francouzštinou. Nejvíce dialektů má švýcarská němčina, která se liší od spisovné němčiny užívané v Německu nebo Rakousku (tzv. Hochdeutsch). Švýcarská němčina, která se svými mnoha „ch“ připomíná spíše holandštinu, se běžně používá v každodenní řeči, ale málokdy ji uvidíte v psané podobě. Pro písemnou komunikaci se využívá především standardní spisovná němčina.

! Při cestě do Švýcarska se nesnažte při mluvení napodobovat švýcarskou němčinu, neboť neexistuje její jednotná forma, ale má několik oblastních dialektů. Švýcaři by mohli napodobování jejich mluvy brát jako zesměšňování jejich řeči. Držte se raději spisovné němčiny a domluvíte se bez problémů.

Německy i francouzsky mluvící obyvatelé pravděpodobně hovoří také anglicky. V mnoha turistických oblastech se mohou návštěvníci často dorozumět anglicky. V současné době se děti již v páté třídě učí druhý státní jazyk, ke kterému se později přidává další cizí jazyk (italština nebo angličtina).

Zobrazeno: 949x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY