PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Geografie Lucemburska

Lucembursko je vnitrozemský stát v západní Evropě, který sousedí na severozápadě s Belgií, na východě s Německem a na západě s Francií. Lucemburské velkovévodství patří s rozlohou pouhých 2 586 km2 mezi nejmenší státy Evropy.

Celé území Lucemburska tvoří zvlněná Ardenská vrchovina. Severní část lucemburského velkovévodství tvoří plošina Ösling, která pokrývá zhruba 1/3 území. Jedná se o hornatou oblast na jižním okraji pohoří Ardeny a protéká jí nejdelší lucemburská řeka Sûre (Sauer). V této oblasti se vyskytují i četná rašeliniště. Jižní část, zvaná Gutland („dobrá země“), je úrodnější a po stránce klimatu příjemnější. Zdejší krajina je tvořena pískovcem a vápencem a na jihovýchodě oblasti v nížině podél řeky Mosely se dokonce pěstuje vinná réva. Nejvyšší vrchol Lucemburska je vrch Kneiff (560 m n. m.) ležící poblíž belgických hranic v pohoří Ardeny.

vinice, Lucembursko

Lucembursko má bohatou říční síť. Mezi nejvýznamnější řeky v Lucembursku patří Mosela, Sûre, Our a Alzette. Mosela je největší lucemburská řeka, do jejíhož povodí náleží všechny menší řeky a říčky s výjimkou řeky Chiers. Mosela zároveň svým tokem tvoří přírodní hranici se sousedním Německem. Největší vodní plochou v Lucembursku je přehrada Haute-Sûre, která byla postavena v 60. letech jako zdroj pitné vody a elektrické energie.

Klima v Lucembursku je mírné a vlhké, jen na severu drsnější. V zimním období je krajina často pokryta sněhem.

Zdroj: Wikipedie

Zobrazeno: 1584x

Školní zájezdy Lucembursko

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY