PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Geografie Německa

Německo zaujímá značnou část střední a západní Evropy. Leží mezi Severním a Baltským mořem a Alpami. Na východě sousedí s Polskem a Českou republikou, jižní hranici má s Rakouskem a Švýcarskem, západními sousedy Německa jsou Francie a státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) a na severu hraničí s Dánskem.

Krajina Německa je s výjimkou alpského předhůří většinou poklidně rovinatá až vrchovinná. Téměř pro celé území Německa jsou typické mírné svahy, široká údolí a oblé kopce. Charakter jednotlivých úseků německého pobřeží se liší. Pobřeží Severního moře je rovinaté s vysušenými oblastmi, hrázemi a písečnými ostrovy, kdežto pobřeží Baltského moře je kopcovitější s písečnými zátokami a útesy. Při pobřeží Severního a Baltského moře se táhne rozlehlá Severoněmecká nížina poznamenaná čtvrtohorním zaledněním. Typická jsou zde rozsáhlá rašeliniště a vřesoviště, např. Lüneburské vřesoviště podél řeky Emže nebo Meklenburská jezerní oblast mezi řekami Labe a Odra. Středem Německa prochází pás Středoněmecké vysočiny, který je místy až 400 km široký. K Středoněmecké vysočině patří i Porýnská břidličná vrchovina a jednotlivé hřbety jako Harz a Durynský les. Na jihovýchodě zasahují na německé území okraje Krušných hor a Šumavy. Zcela na jihu se zvedá předhůří Alp, kde se nachází i nejvyšší německá hora, Zugspitze (2 962 m).

Harz, Německo

K největším německým řekám patří Rýn, Dunaj, Labe, Odra a jejich přítoky. Území Německa je odvodňováno do Severního, Baltského a Černého moře. Nejdelší a nejvýznamnější německou řekou je Rýn, který má na území Německa délku 865 km. Jedná se o jednu z hospodářsky nejvýznamnějších evropských řek s četnými přítoky, kterými jsou např. řeka Neckar, Mohan, Mosela nebo Rúr. Celé předhůří Alp odvodňuje řeka Dunaj (647 km na území Německa), které dále teče do Rakouska a jihovýchodní Evropy. Východní části Německa dominuje řeka Labe (725 km na německém území) a řeka Odra, která z větší části tvoří hranici s Polskem.

Nejvíce jezer se nalézá na severu a na jihu území. Přirozená jezera na území Německa jsou převážně ledovcového původu. O největší Bodamské jezero se Německo dělí s Rakouskem a Švýcarskem. Největší jezero ležící celé na německém území je Müritz (117 km2), které se nachází v Meklenburské jezerní plošině.

Bodensee, Německo


V Severním moři se nachází souostroví Severofríské ostrovy a Východofríské ostrovy. Severofríské ostrovy jsou zbytky zatopené pevniny, která zůstala pod hladinou moře. Oproti tomu Východofríské ostrovy vznikly příbojem a pohybem pobřežních písčin. V Severním moři leží také obydlené ostrovy Helgoland a Neuwerk. Mezi největší německé ostrovy v Baltském moři patří Usedom, Rujána nebo Fehmarn. V Bodamském jezeře lze spatřit ostrovy Reichenau, Mainau a Lindau.

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Oproti tomu východní část země má klima pevninského charakteru s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejvyšší srážky a nejnižší teploty se vyskytují v oblasti Alp.

Zobrazeno: 5322x

Informace Destinace

Školní zájezdy Německo

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies