PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Geografie Německa

Německo zaujímá značnou část střední a západní Evropy. Leží mezi Severním a Baltským mořem a Alpami. Na východě sousedí s Polskem a Českou republikou, jižní hranici má s Rakouskem a Švýcarskem, západními sousedy Německa jsou Francie a státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) a na severu hraničí s Dánskem.

Krajina Německa je s výjimkou alpského předhůří většinou poklidně rovinatá až vrchovinná. Téměř pro celé území Německa jsou typické mírné svahy, široká údolí a oblé kopce. Charakter jednotlivých úseků německého pobřeží se liší. Pobřeží Severního moře je rovinaté s vysušenými oblastmi, hrázemi a písečnými ostrovy, kdežto pobřeží Baltského moře je kopcovitější s písečnými zátokami a útesy. Při pobřeží Severního a Baltského moře se táhne rozlehlá Severoněmecká nížina poznamenaná čtvrtohorním zaledněním. Typická jsou zde rozsáhlá rašeliniště a vřesoviště, např. Lüneburské vřesoviště podél řeky Emže nebo Meklenburská jezerní oblast mezi řekami Labe a Odra. Středem Německa prochází pás Středoněmecké vysočiny, který je místy až 400 km široký. K Středoněmecké vysočině patří i Porýnská břidličná vrchovina a jednotlivé hřbety jako Harz a Durynský les. Na jihovýchodě zasahují na německé území okraje Krušných hor a Šumavy. Zcela na jihu se zvedá předhůří Alp, kde se nachází i nejvyšší německá hora, Zugspitze (2 962 m).

Harz, Německo

K největším německým řekám patří Rýn, Dunaj, Labe, Odra a jejich přítoky. Území Německa je odvodňováno do Severního, Baltského a Černého moře. Nejdelší a nejvýznamnější německou řekou je Rýn, který má na území Německa délku 865 km. Jedná se o jednu z hospodářsky nejvýznamnějších evropských řek s četnými přítoky, kterými jsou např. řeka Neckar, Mohan, Mosela nebo Rúr. Celé předhůří Alp odvodňuje řeka Dunaj (647 km na území Německa), které dále teče do Rakouska a jihovýchodní Evropy. Východní části Německa dominuje řeka Labe (725 km na německém území) a řeka Odra, která z větší části tvoří hranici s Polskem.

Nejvíce jezer se nalézá na severu a na jihu území. Přirozená jezera na území Německa jsou převážně ledovcového původu. O největší Bodamské jezero se Německo dělí s Rakouskem a Švýcarskem. Největší jezero ležící celé na německém území je Müritz (117 km2), které se nachází v Meklenburské jezerní plošině.

Bodensee, Německo


V Severním moři se nachází souostroví Severofríské ostrovy a Východofríské ostrovy. Severofríské ostrovy jsou zbytky zatopené pevniny, která zůstala pod hladinou moře. Oproti tomu Východofríské ostrovy vznikly příbojem a pohybem pobřežních písčin. V Severním moři leží také obydlené ostrovy Helgoland a Neuwerk. Mezi největší německé ostrovy v Baltském moři patří Usedom, Rujána nebo Fehmarn. V Bodamském jezeře lze spatřit ostrovy Reichenau, Mainau a Lindau.

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Oproti tomu východní část země má klima pevninského charakteru s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejvyšší srážky a nejnižší teploty se vyskytují v oblasti Alp.

Zobrazeno: 2831x

Informace Destinace

Školní zájezdy Německo

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY