PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Historie Lucemburska

Dějiny Lucemburska jsou úzce provázány s historií okolních zemí. V době středověku je historie tohoto malého evropského státu propojena i s dějinami českých zemí. Z Lucemburska pochází dynastie českých králů, kterou založil král Jan Lucemburský po sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Jejich potomci – čeští králové Karel IV., Václav IV. a Zikmund – se stali dokonce římskými císaři. V Lucembursku se dodnes mohou návštěvníci setkat s upomínkami na toto období dějin – např. hrob Jana Lucemburského, četné pamětní desky, Pražská ulice apod.

Raná historie Lucemburska

Oblast dnešního Lucemburska byla osídlena již před více než 35 000 lety v době paleolitu. Mnoho nálezů dokazující trvalejší osídlení tohoto území pochází z doby neolitu (cca 5. tisíciletí př. n. l.). V době železné bylo zdejší území obýváno keltskými kmeny, které si za vlády Gaia Julia Caesara podrobili Římané. V 5. století Lucembursko obsadili Frankové a území se stalo součástí Franské říše. R. 963 za vlády Siegfrieda, hraběte ardenského, se Lucembursko stalo nezávislým. Siegfried nechal v místě dnešního hlavního města vybudovat svůj hrad. R. 1060 se Konrád, jeden z jeho potomků, stal prvním lucemburským hrabětem.

Lucembursko v době středověku

Dějiny Lucemburska v době vrcholného středověku jsou spjaty s českou historií. R. 1310 získává Jan Lucemburský sňatkem s Eliškou Přemyslovnou korunu českého krále. Jejich syn Karel IV. povýšil Lucembursko r. 1354 na vévodství, které bylo zároveň formálně začleněno do zemí Koruny české. Ve skutečnosti zde však vládli potomci Jana Lucemburského z jeho druhého manželství.

Lucemburské vévodství v područí jiných států

Vévodství lucemburské bylo po většinu svých dějin pod cizí nadvládou. V r. 1443 připadlo území burgundským vévodům, v jejichž vlastnictví zůstalo do r. 1477, kdy se stalo součástí dědičných držav habsburské dynastie. Habsburkové zde, s krátkým intermezzem Francouzů na konci 17. století, vládli až do doby Velké francouzské revoluce. Vídeňský kongres r. 1815 určil z taktických důvodů formální samostatnost Lucemburska, na trůně s panovníky z nizozemské oranžské dynastie.

Samostatné Lucembursko

Rozhodnutím Vídeňského kongresu r. 1815 bylo Lucembursko povýšeno na velkovévodství a spojeno personální unií s Nizozemím krále Viléma I. Oranžského. Lucembursko vyhlásilo r. 1839 samostatnost, která však byla potvrzena až Londýnským kongresem v r. 1867. Personální panovnická unie Lucemburska s Nizozemskem trvala až do r. 1890, kdy na lucemburský trůn nastoupili panovníci z nassauského rodu, kteří vládnou velkovévodství do současnosti.

Lucemburské velkovévodství ve 20. století

Samostatnost a neutralita Lucemburska vyhlášena na Londýnském kongresu byla dvakrát porušena za obou světových válek, kdy zemi okupovala německá vojska, a obyvatelé byli násilím verbováni do německé armády. Po osvobození Spojenci r. 1944 se Lucembursko zřeklo svého neutrálního statutu, stalo se zakládajícím státem OSN i NATO. R. 1957 se připojilo k Evropskému hospodářskému společenství, je sídlem Evropského soudního dvora a Evropské investiční banky. V 90. letech se stalo sedmým nejvýznamnějším bankovním centrem ve světě.

Zdroj:
knižní průvodce Belgie, Lucembursko – nakladatelství freytag & berndt
http://geo-evropa.upol.cz/…lucembursko/

Zobrazeno: 1808x

Školní zájezdy Lucembursko

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies