PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Historie Rakouska

Stručné dějiny Rakouska:


 • od 300 000 př. n. l. – osídlení od dob starší doby kamenné, nejstarší nálezy v oblasti Wachau (Tancující Fanny ze Stratzingu, Willendorská Venuše), nález zmrzlé mumie Ötzi u italských hranic z doby bronzové či solné mumie halštatského muže z oblasti Solné komory u Salcburku
 • 1–2. století n. l. – součástí římské provincie Noricum s hlavními centry Carnuntum a Vindobona (Vídeň), 180 n. l. umírá ve Vídni Marcus Aurelius (ve válce s Markomany a Kvády)
 • 4. – 8. století – období stěhování národů – vpády Hunů, Gótů a Avarů, později i Slovanů a Bavorů
 • 9. – 10. století – Východní marka (založená Karlem I. Velikým) se stává jádrem budoucího rakouského státu
 • 10. – 13. století – Východní marka svěřena do rukou rodu Babenberků
 • 1246–1278 – po vymření rodu Babenberků přechází území na čas do rukou Přemysla Otakara II.
 • 1273 – nástup Habsburků – Rudolf I. Habsburský zvolen římsko-německým králem, upevnění jeho moci po bitvě na Moravském poli (1278), kde poráží Přemysla Otakara II.
 • 14. století – nové územní zisky – k Rakousku připojeno Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Tyrolsko, Terst
 • přelom 15. – 16. století – největší územní rozmach – sňatkovou politikou Maxmiliána I. získáno Alsasko, Burgundsko, Lotrinsko, Nizozemí a državy v jižní Americe; sňatkovou politikou Filipa Sličného získán i Pyrenejský poloostrov (1504); smlouvou s Jagellonci získán nárok na uherský a český trůn (1526)
 • 16. – 17. století – kruté náboženské konflikty zakončené Třicetiletou válkou a škodami napáchanými v rámci obranných válek s Turky (Osmané definitivně vyhnáni r. 1683 Evženem Savojským)
 • 1. polovina 18. století – boje o španělské dědictví (r. 1701 vymírá španělská linie Habsburků, Španělsko získávají Bourboni) a boje o rakouské dědictví (po smrti Karla VI. si nárokuje rakouské území zděděné Marií Terezií Prusko, Francie a Španělsko, výsledkem ztráta Slezska)
 • 2. polovina 18. století – je v duchu reforem Marie Terezie a jejího syna Josefa II., jejichž cílem bylo zahlazení rozdílů mezi jednotlivými zeměmi říše a centralizace moci
 • přelom 18. – 19. století – mocenský úpadek Rakouska – série porážek od Napoleona, r. 1806 se František II. na nátlak Pruska vzdává titulu císař Svaté říše římské a tím pádem říše zaniká; ponechává si pouze titul císař rakouský a vládne jako František I.
 • 19. století – obroda a vzestup národů žijících v rámci monarchie, proti tomu Metternichovský a Bachovský útlak a následné rakousko-uherské vyrovnání, které vede k nespokojenosti české strany
 • počátek 20. století – Rakousko-Uhersko formálně anektuje Bosnu-Hercegovinu, pobouření Ruska a Srbska, atentát srbského studenta Gavrila Principa na rakouského dědice trůnu Ferdinanda d´Este ústí v počátek 1. světové války (1914)
 • po r. 1918 – rozpad habsburské monarchie, vznik republiky, Rakousko zatížené válečnými reparacemi a zákazem spojenců sjednotit se s Německem, prohloubení vnitrostátních problémů umocňují extrémistické tendence, jejich vyústění v hitlerovský anšlus Rakouska v r.1938
 • 1945–55 – pro setrvání na straně Německa až do konce 2. světové války rozděleno Rakousko do 4 okupačních zón, následuje desetileté období denacifikace, po kterém Rakousko r. 1955 získává opět plnou suverenitu a stává se členem OSN
 • po roce 1955 – trvalé udržování neutrality
 • 1995 – vstup do EU

Zobrazeno: 2563x

Informace Destinace

Školní zájezdy Rakousko

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies