PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Historie Švýcarska

Nejdůležitější milníky švýcarských dějin:


 • po roce 1500 př. n. l. – osídleno území dnešního Švýcarska keltskými kmeny Helvétů (viz dnešní označení „země helvétského kříže“) a Rétů (zřejmě etruského původu)
 • 58 př. n. l. – vpád Julia Caesara, území součástí Římské říše, zakládání měst – Genava (Ženeva), Lousanna (Lausanne), Turicum (Curych), Basilea (Basilej), zavedení latiny a později i křesťanství
 • 5. století – vpád germánských kmenů (zhroucení římské moci), základy dnešního rozdělení na francouzsky (Burgundové) a německy (Alamanové) mluvící část
 • 6. století – oba kmeny součástí mocné Franské říše, r. 843 po smrti Karla Velikého rozpad Franské říše, území „Helvétie“ zůstalo také rozdělené
 • 1032 – celé území včleněno do Římsko-německé říše, zpočátku mocenská převaha říšských správců Zähringů (zakladatelé Fribourgu a Bernu), po vymření rodu Zähringů dominance Habsburků
 • 1. srpna 1291 – odmítnutí poslušnosti Habsburské nadvládě na louce Rütli (nejslavnější událost švýcarských dějin spojená s mytickou postavou Viléma Tella), setkání zástupců „lesních kantonů“ Uri, Schwyz a Unterwalden, vyhlášení nezávislosti na šlechtických rodech, vytvoření Věčného spolku, položení základů švýcarské konfederace – Confederatio Helvetica (dnešní SPZ „CH“)
 • 14. a 15. století – přehlídkou vojenských úspěchů Švýcarů v bojích proti Habsburkům i vévodům burgundským, zvětšování území konfederace (Luzern, Curych, Bern, Zug a Glarus), vzniká tzv. „Spolek osmi“
 • 1499 – bitva u Dornachu, odražení vojsk vojska císaře Maxmiliána I. Habsburského, který formálně potvrzuje nezávislost na Svaté říši římské
 • 1515 – zastavena vojenská expanze Švýcarska v bitvě u Marignana při snaze o proniknutí do Itálie, konec vize o neporazitelné konfederaci, vyhlášení neutrality, proslulá vojenská udatnost však ztvrzena zřízením švýcarské gardy roku 1506 při svatém stolci papeže v Římě (ta slouží Vatikánu dodnes)
 • 16. století – Švýcarsko centrem reformace (nápravy) církve, vůdčími osobnostmi kazatel Ulrich Zwingli v Curychu a vyhoštěný francouzský právník Jan Kalvín v Ženevě, reformace rozpoutává několik občanských válek, pevnost federace však zůstává zachována
 • 1798 – Švýcarsko obsazeno Napoleonem, vznik centralizované Helvétské republiky, zrušení kantonů, republika však byla nepopulární, r. 1803 nucen Napoleon obnovil konfederaci (nově již s 19 rovnoprávnými kantony), stále však pod dohledem Francie, po Napoleonově konečné porážce v bitvě u Waterloo v roce 1815 uznána na Vídeňském kongresu věčná neutralita a nedotknutelnost hranic Švýcarska
 • 1847 – občanská válka – snaha katolických kantonů o odtrhnutí, protestanty velmi rychle poraženy, následně v roce 1848 vznik nové federalistické ústavy, r. 1874 její další velké rozšíření; federální vláda má v té době na starost obranu, obchod a zákonodárství, všechny ostatní rozhodovací kompetence zůstávají nadále v rukou vlád jednotlivých kantonů
 • 19. století – mohutný rozvoj průmyslu a kvalifikované řemeslné výroby (textilie, krajky, hodiny a hodinky, farmaceutické výrobky, čokoláda…), budování silnic a železnice, zpřístupnění alpských oblastí (rozvoj cestovního ruchu), vznik komerčních bank, r. 1850 ve všech kantonech zavedena jednotná měna, švýcarský frank
 • 1. světová válka – udržení neutrality, v zemi hledá ochranu řada uprchlíků včetně ruských bolševiků Lenina a Trockého
 • 2. světová válka – žádná ze stran neutralitu Švýcarska nenarušila, přestože bylo obklopeno Hitlerovým Německem, Mussoliniho Itálií a proněmeckým vichistickým režimem ve Francii; generál Henry Guisan, vrchní velitel švýcarské armády, provedl rozsáhlou mobilizaci (všechny nejvyšší vojenské představitele nechal shromáždit na louce Rütli, kde se v roce 1291 při slavnostní přísaze zrodilo spříseženstvo, a nechal je znovu přísahat věrnost Konfederaci); švýcarský frank zůstal za války jedinou významnou volně směnitelnou měnou, Spojenci i Němci prodávali Švýcarské národní bance obrovské sumy zlata, dodnes kontroverzním faktem zůstává to, že značná část německého zlata byla ukořistěna v okupovaných zemích (často ukradena obětem holocaustu), země však přijala i statisíce uprchlíků včetně asi 26 tisíc Židů, banky zřizují anonymní účty pro německé Židy, ale poskytují i úvěry Němcům na nákup zbraní, Švýcarsko neutrální půdou pro schůzky obou znepřátelených stran
 • po válce – Švýcarsko v mezinárodních vztazích respektovanou zemí, usídlení mnoha mezinárodních organizací včetně OSN, paradoxně přísně neutrální Švýcarsko není členem téměř žádné z těchto organizací, díky neúčasti ve válečných konfliktech náskok komerčního, finančního, pojišťovacího a průmyslového centra, dnes patří mezi nejbohatší státy světa, r. 1963 se připojeno k Radě Evropy
 • současnost – zmírnění izolace a pomalý ústup od neutrality, r. 2002 vstup Švýcarska do OSN, r. 2005 přistoupení k Schengenské dohodě, r. 2008 zrušeny hraniční kontroly v zemi, o vstupu do EU se zatím neuvažuje

Zobrazeno: 2290x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies