PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Informace k aktuální situaci

Vážení pedagogové, rodiče, studenti a žáci,

rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci v naší cestovní kanceláři. Každý den dostáváme od Vás – rodičů, učitelů, ředitelů škol – žádosti o zrušení zájezdu. Je to pro nás, nejen z finančního hlediska, velmi smutné období, protože vše, co jsme v uplynulých 6 měsících v plném nasazení připravovali, přichází nyní vniveč a navíc sebou přináší samé neradostné zprávy a nemilé povinnosti spojené s rušením jednotlivých zájezdů. Spolupráce se školami si velice vážíme a moc rádi bychom našli z této těžké situace východisko, které nepoškodí naše vzájemné vztahy a bude uspokojivé pro obě strany.

Velice Vás prosíme o pochopení, že momentálně není v našich silách zrušit všechny jarní zájezdy bez storno poplatku. Kromě toho, že musíme udržet provoz celé kanceláře bez jakýchkoli příjmů, nám navíc hrozí povinnost uhradit stornopoplatky za rezervace, které jsme pro zajištění zájezdů provedli u zahraničních partnerů. Některé se snad podaří získat zpět, ale některé zřejmě ne. Vzhledem k nejasnému vývoji situace je také těžké předpokládat, jak bude vypadat situace za dva měsíce. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s asociacemi cestovních kanceláří hledají možnosti různých záchranných opatření a v tuto chvíli třeba nelze vyloučit ani následnou pomoc státu, která by mohla situaci dále ovlivnit.

Domníváme se, že ideálním řešením pro obě strany je přesun termínu na podzimní období, i když chápeme, že ne vždy je to možné. My se každopádně snažíme být maximálně vstřícní. Kde je to možné, účtujeme nižší než minimální 10% stornopoplatek, případně nabízíme prodloužení lhůty, po kterou minimální stornopoplatek nenarůstá. Jednáme s každou školou individuálně a snažíme se dojít k co nejlepšímu řešení s ohledem na konkrétní situaci.

Velice si vážíme práce škol, které zájezdy pro žáky a studenty organizují a také rodičů, kteří najdou v rodinném rozpočtu peníze na úhradu zájezdu. Moc bychom si přáli, abyste naše současné stanovisko s ohledem na těžkou aktuální situaci pochopili a abychom vše zvládli se vzájemným pochopením a mohli brzy navázat na předchozí spolupráci.


Pro informaci a přehlednost uvádíme výši storno poplatků podle našich Všeobecných podmínek:
Storno poplatky se rovnají výši účelně vynaložených nákladů, nejméně však:
10% z celkové ceny zájezdu při zrušení dříve než 45 dnů před datem uskutečnění zájezdu
30% z celkové ceny zájezdu při zrušení mezi 44.-30. dnem před datem uskutečnění zájezdu
50% z celkové ceny zájezdu při zrušení mezi 29.-15. dnem před datem uskutečnění zájezdu
80% z celkové ceny zájezdu při zrušení mezi 14.-8. dnem před datem uskutečnění zájezdu
100% z celkové ceny zájezdu při zrušení v posledních 7 dnech před datem uskutečnění zájezdu

Zobrazeno: 69x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY