PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Jak reklamovat zájezd?

Prodávající má povinnost spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Pro prodejce zájezdů povinnost informovat zákazníka o podmínkách reklamace vyplývá také ze zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu (dále jen „ZCR“) a v občanskoprávní rovině také ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Informace o reklamacích jsou upraveny zpravidla v reklamačních řádech či všeobecných smluvních/obchodních podmínkách prodávajících.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen rozhodnout o reklamaci, tedy o tom, zda ji uznává nebo ne, ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady přiměřená podle druhu výrobku či služby. V případě přijetí reklamace musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V souvislosti s přijetím a vyřízením reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o tom:
• kdy spotřebitel právo uplatnil,
• co je obsahem reklamace a
• jakým způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále
• o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě zájezdu je zákazník povinen vytknout vadu nejpozději do třiceti dnů od skončení zájezdu. Nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. I po uplynutí této lhůtu může pořadatel dobrovolně plnit. Pořadatel má povinnost reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího převzetí. Je-li reklamace důvodná, tj. měl-li zájezd vady, má pořadatel povinnost poskytnout zákazníkovi slevu z ceny zájezdu, a to ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

Každopádně doporučujeme případné potíže či stížnosti řešit bezodkladně hned na místě, s delegátem, průvodcem nebo odpovědným pracovníkem cestovní kanceláře.


Článek byl vypracován ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o.

Zobrazeno: 905x

CO ZDE NAJDETE?

Poznávací zájezdy spolehlivých českých cestovních kanceláří. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a objednáním právě toho Vašeho zájezdu.

OBLÍBENÉ ZÁJEZDY

Zobrazit vše

POSLEDNÍ NAVŠTÍVENÉ

X

Poslat zájezdy e-mailem

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY