PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění v Belgii

Obecné informace

V Belgii musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v Belgii (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Belgie patří k zemím s tzv. pokladenským systémem, kde si i místní pojištěnci nejprve u lékaře náklady sami hradí a teprve dodatečně žádají o proplacení. Český občan má po návratu do České republiky nárok na vrácení vynaložených nákladů až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu v Belgii Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu v Belgii budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným belgickým zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče v Belgii

V případě ambulantního lékařského ošetření si čeští pojištěnci musí poskytnutou lékařskou péči uhradit v hotovosti. U lékaře je třeba vždy žádat o doklad o poskytnuté péči („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu. Následně je nutné se s Evropským průkazem zdravotního pojištění, popř. Potvrzením dočasně nahrazující EHIC, a se všemi účty za ošetření obrátit na belgický nemocenský fond, kde budou náklady proplaceny (kromě spoluúčasti).

V případě, že český pojištěnec nemohl nebo nestačil pobočku belgického nemocenského fondu navštívit, může se s účty a žádostí o úhradu obrátit po návratu do České republiky na svou zdravotní pojišťovnu.

Předepsané léky lze vyzvednout v každé lékárně. I zde si pojištěnec musí vše nejprve uhradit sám.

První pomoc: 100 nebo 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Za ošetření zaplatí pacienti následující spoluúčast a poplatky:

  • u lékařské a stomatologické péče obecně do 25 % tarifů, u některých výkonů až 40 % – podrobné informace o spoluúčasti lze nalézt zde: https://www.riziv.fgov.be/…/Search.aspx?lg=F
  • u léků se spoluúčast odvíjí na skupině, do které předepsané léky patří – skupina A (těžká onemocnění) bez spoluúčasti, skupiny B (nezbytné léky), C (méně nezbytné léky), Cs (běžné léky) a Cx (např. antikoncepce) se spoluúčastí 25–80 %, skupina D se 100% spoluúčastí
  • za léky připravované v lékárně se ještě připlácí € 2,–
  • v případě hospitalizace je spoluúčast za první den € 42,58, za každý další den se účtuje spoluúčast ve výši € 15,31 (u některých osob, např. nezaopatřených dětí, je poplatek pouze € 5,44)
  • paušální spoluúčast za léky podávané při hospitalizaci je € 0,62 / den.
  • na převoz pacienta se vztahuje spoluúčast ve výši 50 % (paušální částka a náklady podle vzdálenosti)

Pro úhradu nákladů spojených s lékařským ošetřením musí český pojištěnec předložit všechny účty a lékařské zprávy spolu s Evropským průkazem zdravotního pojištění ještě během svého pobytu belgické pojišťovně, která náklady proplatí (kromě výše uvedené spoluúčasti). Kontakt na nejbližší kancelář belgického nemocenského fondu naleznete zde.

Není-li možné žádat proplacení nákladů v Belgii, může se pojištěnec obrátit po návratu do ČR na svou zdravotní pojišťovnu, která náklady proplatí do stejné výše jako belgická pojišťovna. Na úhradu si však bude muset pojištěnec určitou dobu počkat, neboť česká pojišťovna musí nejprve kontaktovat pojišťovnu v Belgii.

Kde získat další informace

Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité/Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (Fond nemocenského a invalidního pojištění)
Web: www.caami-hziv.fgov.bewww.inami.be

Zdroj: www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 1124x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY