PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře / pojištění

Obecné informace

V Estonsku musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v Estonsku (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu v Estonsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu v Estonsku budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným estonským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče v Estonsku

V Estonsku má většina zdravotnických zařízení smlouvu s Estonskou zdravotní pojišťovnou (EHIF). V těchto zařízeních nebo u smluvních lékařů budou čeští občané po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění ošetřeni za stejných podmínek jako občané Estonska. Nebude-li předložen Evropský průkaz zdravotního pojištění (popř. Potvrzení dočasně nahrazující EHIC), tak si mohou zdravotnická zařízení účtovat náklady na poskytnutou péči.

Bude-li český občan ošetřen v soukromém zařízení nebo soukromým lékařem, který nemá s EHIF smlouvu, tak si náklady na ošetření hradí sám.

Stomatologická péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

První pomoc: 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Za ošetření zaplatí pacienti následující spoluúčast a poplatky:

  • lékařské ošetření u praktického lékaře – zdarma
  • lékařské ošetření u specialisty – 0–5 €
  • návštěva lékaře doma – 0–5 €
  • hospitalizace – do výše 2,5 € za den po dobu max. 10 dnů

Spoluúčast se netýká dětí do 18 let, případů těhotenství a porodu a ošetření vyžadujícího intenzivní péči.

  • spoluúčast u léků se liší dle typu léku – 1,27 € za recept a poměrná část ze zbytku stanovené ceny dle typu léku
  • u stomatologického ošetření jsou bez spoluúčasti pouze děti do 18 let, u dospělých osob je spoluúčast ve výši 100 % nákladů (bezplatná je pouze extrakce zubu)

Pro úhradu nákladů spojených s lékařským ošetřením musí český pojištěnec předložit všechny účty a lékařské zprávy spolu s Evropským průkazem zdravotního pojištění své zdravotní pojišťovně, která posoudí, zda má pojištěnec nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Kde získat další informace

Eesti Haigekassa (Estonská zdravotní pojišťovna)
Lastekodu 48. Tallinn 10114
Telefon: +372 669 6630
Email: info@haigekassa.ee
Web: www.haigekassa.ee

Zdroj: www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 554x

Informace Destinace

Školní zájezdy Estonsko

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY