PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění v Itálii

Obecné informace

V Itálii musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v jiném státě (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně přeúčtuje tyto náklady české zdravotní pojišťovně pacienta. Pokud musel český občan z nějakého důvodu za ošetření zaplatit, má po návratu do České republiky nárok na vrácení vynaložených nákladů až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pokud lékař předepíše pacientovi léky, je třeba při jejich vyzvednutí v lékárnách se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícím EHIC.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu v Itálii budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče v Itálii

Evropský průkaz zdravotního pojištění je možné použít pouze v italských zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu se Servizio Sanitario Nazionale. Systém zdravotní péče v Itálii je organizovaný regionálně a konkrétní podmínky se mohou lišit. Doporučujeme si podrobnosti zjistit na webových stránkách jednotlivých regionů.

ASL (Azienda Sanitaria Locale) pojištěnci poskytne seznam nemocnic, které fungují v rámci veřejného systému.

V případě ošetření v nesmluvních zdravotnických zařízeních si náklady hradí pojištěnec sám. Většina zubních lékařů v Itálii je soukromých a ošetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Některé léky jsou hrazeny v plné výši a u některých je stanovena spoluúčast v různé výši.

První pomoc: 118 nebo 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Výše spoluúčasti, tzv. „ticket“, se liší regionálně a může dosáhnout desítek eur.

Pokud český pojištěnec zdravotní péči v Itálii uhradil v hotovosti, měl by se po svém návratu obrátit s originály účtu na svou zdravotní pojišťovnu, která posoudí, zda a v jaké výši má nárok na vrácení nákladů.

Kde získat další informace

pobočky Azienda Sanitaria Locale (ASL) – adresy jsou k dispozici v telefonním seznamu

V mnoha oblastech existují zvláštní zdravotnické služby pro turisty, tzv. Servizio di guardia turistica.

Zdroj:
www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 1529x

Informace Destinace

Školní zájezdy Itálie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY