PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění v Lucembursku

Obecné informace

V Lucembursku musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v Lucembursku (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Lucembursko patří k zemím s tzv. pokladenským systémem, kde si i místní pojištěnci nejprve u lékaře náklady sami hradí a teprve dodatečně žádají o proplacení. Český občan má po návratu do České republiky nárok na vrácení vynaložených nákladů až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu v Lucembursku Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu v Lucembursku budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným lucemburským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče v Lucembursku

V Lucembursku mají všichni lékaři a nemocnice uzavřenou smlouvu s Caisse Nationale de Santé (CNS). V případě ambulantního lékařského ošetření si čeští pojištěnci musí poskytnutou lékařskou péči uhradit sami v hotovosti. Následně jsou mu po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění a účtů za ošetření náklady refundovány. Doklady je třeba předložit buď přímo v lucemburské pobočce zdravotní pokladny – Caisse Nationale de Santé, nebo po návratu do České republiky u české zdravotní pojišťovny.

Předepsané léky lze vyzvednout v kterékoliv lékárně po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Některé recepty musí být nejprve schváleny lucemburskou zdravotní pokladnou. Je vhodné se proto lékaře zeptat, zda předepisovaný lék podléhá tomuto schválení.

První pomoc: 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Za ošetření zaplatí pacienti následující spoluúčast a poplatky:

  • praktického lékaře může být spoluúčast v různé výši
  • u stomatologického ošetření se spoluúčast nepočítá, pokud cena ošetření byla do € 60,–. V případě, že cena ošetření je vyšší než € 60,–, musí pacient zaplatit spoluúčast ve výši 12 %.
  • spoluúčast za léky je odstupňovaná ve výši 0 %, 20 %, 60 % nebo 100 %
  • v případě hospitalizace je spoluúčast ve výši € 20,93 / den a spoluúčast se netýká dětí do 18 let
  • převoz v akutních případech je bez spoluúčasti

Pro refundaci nákladů na lékařskou péči nebo léky je třeba kontaktovat lucemburskou zdravotní pokladnu (CNS), které po českém pojištěnci bude požadovat Evropský průkaz zdravotního pojištění, originály dokladů o zaplacení, adresu bydliště a bankovní spojení (IBAN a BIC/SWIFT kódy). V případě, že český občan nestihne před odjezdem místní zdravotní pokladnu navštívit, může o proplacení zažádat svou zdravotní pojišťovnu v České republice, která náklady proplatí do stejné výše, kterou by uhradila lucemburská strana.

Kde získat další informace

Caisse Nationale de Santé (Lucemburský státní fond zdraví)
Telefon: +352 27 571
Email: cns@secu.lu
Web: www.cns.lu

Zdroj: www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 844x

Školní zájezdy Lucembursko

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY