PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění v Nizozemsku

Obecné informace

V Nizozemsku musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v Nizozemsku (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně přeúčtuje tyto náklady české zdravotní pojišťovně pacienta. Aby mohly být náklady na ošetření poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která poskytují služby v rámci nizozemského státního systému zdravotního pojištění.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu v Nizozemsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocnění a víte, že během pobytu v Nizozemsku budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným nizozemským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče v Nizozemsku

Ošetření u praktického lékaře v Nizozemsku je zdarma. Pro ošetření u specialisty musí praktický lékař vystavit doporučení. Praktičtí lékaři jsou označeni Huisarts a stomatologové Tandarts.

Nejbližší zdravotnické zařízení můžete najít zde.

V případě hospitalizace je třeba nemocnici požádat, aby se o převzetí nákladů obrátila na Zilveren Kruis.

Převoz sanitkou je hrazen pouze k poskytovateli zdravotních služeb, tzn. pouze k lékaři nebo do nemocnice.

První pomoc: 112

Léky na předpis si lze vyzvednout v kterékoliv lékárně. Doporučujeme si udělat kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění, neboť při návštěvě lékárny může být tato kopie vyžadována.

Spoluúčast a náhrada nákladů

Ve většině případů jsou náklady na zdravotní péči zaplaceny pojišťovnou přímo lékaři. Některé služby jsou však hrazeny pouze částečně a pacientovi bude vystaven účet.

Za ošetření zaplatí pacienti následující spoluúčast:

  • stomatologického ošetření si spoluúčast nehradí děti do 18 let, dospělí si hradí veškeré náklady sami a náhrada nákladů nizozemskou zdravotní pojišťovnou je možná pouze ve výjimečných případech
  • u nemocniční péče závisí výše spoluúčasti na druhu zákroku
  • v případě léků je možná refundace nákladů pouze v případě, jedná-li se o léky na předpis. Spoluúčast by neměla být, pokud neexistuje levnější varianta léku.
  • u zdravotnických pomůcek je refundace nákladů možná pouze v případě, jsou-li pomůcky na předpis; spoluúčast je min. 25 %

V případě, že český pojištěnec zaplatil za lékařskou péči nebo její část v hotovosti, měl by zaslat originál účtů, kopii EHIC spolu se svou adresou a bankovním spojením na adresu Zilveren Kruis. Případně může po návratu do České republiky kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu s originály účtů. Česká zdravotní pojišťovna posoudí, zda má pojištěnec nárok na vrácení nákladů a případně v jaké výši.

Kde získat další informace

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht, Postbus 650, 7300 AR Apeldoorn
Telefon: +31 33 445 6870
Email: gbr@zilverenkruis.nl
Web: www.zilverenkruis.nl

Zorginstituut Nederland (Národní institut zdravotní péče)
Telefon: +31 20 797 8555
Fax: +31 20 797 8500
Email: postbusvb@zin.nl
Web: www.zorginstituutnederland.nl

Zdroj: www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 1670x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY