PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění ve Francii

Obecné informace

Ve Francii musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu ve Francii (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně přeúčtuje tyto náklady české zdravotní pojišťovně pacienta. Francie patří k zemím s tzv. pokladenským systémem, kde si i místní pojištěnci nejprve u lékaře náklady sami hradí a teprve dodatečně žádají o proplacení. Český občan má po návratu do České republiky nárok na vrácení vynaložených nákladů až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pokud lékař předepíše pacientovi léky, je třeba při jejich vyzvednutí v lékárnách se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícím EHIC.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu ve Francii budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným francouzským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče ve Francii

V případě ambulantního lékařského ošetření si čeští pojištěnci musí poskytnutou lékařskou péči uhradit v hotovosti. Vyšetření u specialisty nebo hospitalizace doporučuje ošetřující lékař (bez doporučení náleží pacientovi nižší náhrada nákladů) s výjimkou případu nouze nebo pro vyšetření u gynekologa, očního lékaře a psychiatra. U lékaře je vždy nutné žádat o potvrzení o ošetření, tzv. „Feuille de Soins“. Část nákladů nese pacient a není hrazena pojišťovnou („ticket modérateur“). Tuto částku neplatí těhotné ženy od 6. měsíce těhotenství a dlouhodobě nemocní pacienti.

Lékařská péče ve Francii funguje ve dvou sektorech. Za jednotlivé výkony mohou smluvní lékaři ze sektoru 1 (Secteur 1) účtovat oficiální ceny, smluvní lékaři ze sektoru 2 (Secteur 2) mohou účtovat ceny vyšší.

V případě nemocničního ošetření hradí pacient v hotovosti pouze předepsanou pacientskou spoluúčast, vlastní náklady za léčbu hradí pojišťovna.

Léky si pacient musí nejprve uhradit sám a následně zažádá o náhradu.

POZOR! Horská služba a letecký transport ze sjezdovky nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění, proto doporučujeme uzavřít komerční cestovní připojištění. Při uzavírání cestovního pojistky je třeba se ujistit, že opravdu kryje rizika spojená s lyžováním a vysokohorskou turistikou.

Nejbližší zdravotnické zařízení lze vyhledat na internetových stránkách: http://ameli-direct-ameli.fr.

První pomoc: 15 nebo 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Za ošetření zaplatí pacienti následující spoluúčast a poplatky:

  • lékařské ošetření – 30 % oficiální ceny + za některá vyšetření paušální částku € 18,– + € 1,– za návštěvu (max. však € 4,– u jednoho lékaře)
  • laboratorní testy – 40 % nákladů +€ 1–4,– za test (max. však € 50,– za rok)
  • léky – 0–85 % z ceny + € 0,5 za každou položku na receptu
  • nemocniční péče – € 18,–/den + € 18,– za zákrok dražší než € 120,– (poplatek nehradí těhotné ženy od 6. měsíce těhotenství a dlouhodobě nemocní pacienti)
  • transport – 35 % nákladů + € 2,– za transport (max. € 4,– za den nebo € 50,– za rok)

S potvrzením o ošetření (Feuille de Soins), s účty za ošetření a Evropským průkazem zdravotního pojištění se musí český pojištěnec obrátit na nejbližší pobočku CPAM (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) se žádostí o vrácení vynaložených nákladů. Úhradu však neobdrží na místě, proto je nutné při žádosti uvést číslo svého bankovního účtu (číslo účto, IBAN a SWIFT kódy), popř. adresu, na kterou má být úhrada zaslána.

Se žádostí o náhradu nákladů se může pojištěnec s originály účtů obrátit i na svou českou zdravotní pojišťovnu, která posoudí, zda a v jaké výši má nárok na vrácení nákladů.

Kde získat další informace

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
11 Rue de la Tour des Dames, 75436 Paris Cedex 09
Telefon: +33 145 263 341
Fax: +33 140 950 650
Web: www.cleiss.fr

Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM)
anglická infolinka: +33 811 363 646
Web: www.ameli.frhttp://ameli-direct.ameli.fr

Zdroj:
www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 2753x

Informace Destinace

Zajímavé články

Parfémy Fragonard

Školní zájezdy Francie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies