PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění ve Španělsku

Obecné informace

Ve Španělsku musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu ve Španělsku (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně přeúčtuje tyto náklady české zdravotní pojišťovně pacienta. Aby mohly být náklady na ošetření poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Pokud musel český občan z nějakého důvodu za ošetření zaplatit, má po návratu do České republiky nárok na vrácení vynaložených nákladů až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu ve Španělsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu ve Španělsku budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným španělským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče ve Španělsku

V případě potřeby zdravotní péče se obraťte na zdravotnická zařízení, která jsou součástí španělské sítě veřejného zdravotnictví, jinak nebude Evropský průkaz zdravotního pojištění akceptován. Některá zdravotní centra a nemocnice léčí pacienty jak v rámci veřejného systému, tak privátně – požadujte proto ošetření v rámci veřejného systému, které je zdarma a nesmí po Vás být požadována platba v hotovosti.

S výjimkou velmi akutních stavů není stomatologické ošetření hrazeno z pojištění a pacienti se jej musí zaplatit sami.

Pro ošetření v nemocnici je potřeba doporučení od praktického lékaře nebo specialisty. Doporučení není vyžadováno v urgentních případech. Pouze veřejné nemocnice poskytují bezplatnou péči. U příjmu je třeba se ihned prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění a vyžadovat ošetření v rámci veřejného systému.

Nejbližší zdravotnické zařízení můžete najít zde.

Předepsané léky lze vyzvednout v kterékoliv lékárně („farmacia“) a je třeba se prokázat platným průkazem EHIC. Pokud jsou pacientovi předepsány léky potřebné pro léčbu následující po hospitalizaci, musí se s lékařskou zprávou obrátit na praktického lékaře („Centro de Salud“), kde mu bude vydán recept.

Převoz sanitkou je zdarma, pokud se jedná o veřejného poskytovatele zdravotní péče.

První pomoc: 112, popř. záchranná služba: 092, 061

Spoluúčast a úhrada nákladů

Nezbytná zdravotní péče se ve zdravotnických zařízeních patřících do veřejného systému poskytuje zdarma. Pozor na nutnost vyžadovat ošetření v rámci veřejného systému (španělsky: asistencia sanitaria pública nebo asistencia del Sistema Nacional de Salud).

Stomatologickou péči si pacienti musí platit sami, výjimkou je pouze akutní ošetření (vč. vytržení zubu) a preventivní prohlídky těhotných žen.

Pokud český pojištěnec zdravotní péči ve Španělsku uhradil v hotovosti, měl by se po svém návratu obrátit s originály účtu na svou zdravotní pojišťovnu, která posoudí, zda a v jaké výši má nárok na vrácení nákladů. Nelze zaručit, že španělská strana bude schopna dodatečně ohodnotit výši částky k úhradě a refundovanou částku by tak pojištěnec dostal pouze do výše české ceny. Proto důrazně doporučujeme, aby čeští občané při ošetření vždy trvali na úhradě prostřednictvím španělského veřejného systému.

Pokud má pojištěnec pro cestu do zahraničí sjednáno pojištění i v rámci komerčního cestovního připojištění , měl by nárok na úhradu nákladů uplatňovat nejprve u pojišťovny, se kterou měl toto komerční pojištění sjednáno.

Kde získat další informace

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a rovnosti)
Telefon: +34 901 400 100
Email: oiac@msssi.es
Web: www.msssi.gob.es

Zdroj: www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 2428x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY