PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění ve Velké Británii

Obecné informace

Ve Velké Británii musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v jiném státě (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Zpravidla jsou tedy zahraničnímu poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, která následně přeúčtuje tyto náklady české zdravotní pojišťovně pacienta. Aby mohly být náklady na ošetření poskytovateli uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která mají uzavřenou smlouvu s národní zdravotní službou. Pokud musel český občan z nějakého důvodu za ošetření zaplatit, má po návratu do České republiky nárok na vrácení vynaložených nákladů až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta. V ostatních zdravotních zařízeních (nenapojených na veřejný systém) bude muset český občan (stejně jako místní pojištěnec) zpravidla zaplatit celou péči sám a následně požádat svou zdravotní pojišťovnu, zda by mu alespoň část nákladů uhradila.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu ve Velké Británii budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným britským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče ve Velké Británii

V každé zemi Spojeného království platí odlišné podmínky pro poskytování lékařské péče. Obecně platí, že je třeba si vybrat lékaře nebo zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu s národní zdravotní službou (National Health Service – NHS). Lékaři je nutné předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění a ošetření je bez spoluúčasti.

Bližší informace o lékařské péči v jednotlivých zemích Spojeného království naleznete na internetových stránkách:

Kontakt na smluvní zdravotnická zařízení a lékaře v jednotlivých zemích Spojeného království:

První pomoc: 999 nebo 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Spoluúčast je opět odlišná v jednotlivých zemích Spojeného království.

V případě, že český pojištěnec musel platit spoluúčast, je třeba se pro refundaci nákladů za ošetření obrátit s originály účtů (písemně poštou) na Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA. Náklady budou vráceny do výše běžné v britském systému. Případně se lze obrátit s originály účtů na českou zdravotní pojišťovnu, která posoudí, zda a v jaké výši má pojištěnec nárok na vrácení nákladů.

Kde získat další informace

DWP – Overseas Healthcare Team
Durham House, Washington, Tyne & Waer NE38 7SF, United Kingdom
Telefon: +44 191 218 1999
Fax: +44 191 225 2131
Email: overseas.healthcare@dwp.gsi.gov.uk
Web: www.nhs.uk

Zdroj:
www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 2525x

Zajímavé články

Co je vlastně Velká Británie?

Školní zájezdy Spojené království

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY