PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Kdy a jak může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu?

Je-li uzavřena platná a účinná smlouva, smluvní strany jsou povinny řídit se jejím obsahem. Jinak tomu není ani v případě smlouvy o zájezdu, v jejímž rámci se pořadatel zájezdu zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli souhrnnou cenu zájezdu.

Po uzavření smlouvy o zájezdu se může objevit nějaká skutečnost, pro kterou se zákazník není schopen nebo ochoten sjednaného zájezdu zúčastnit. V takovém případě je zákazník oprávněn uzavřenou smlouvu jednostranným projevem vůle zrušit – odstoupit od smlouvy, a to kdykoli před zahájením zájezdu. Zákazníkovo odstoupení od smlouvy se stává perfektním v okamžiku, kdy je zákazníkův projev vůle doručen druhé smluvní straně, přičemž byla-li uzavřena písemná smlouva, musí být i odstoupení od smlouvy učiněno v písemné formě.

Zákon rozlišuje z hlediska práv a povinností zákazníka dva důvody odstoupení od smlouvy: odstoupení z důvodu porušení povinnosti pořadatelem zájezdu a odstoupení od smlouvy z jiného důvodu.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinnosti pořadatele, není povinen platit pořadateli odstupné. Naproti tomu, odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu než pro porušení povinnosti pořadatele, je povinen zaplatit pořadateli odstupné ve výši uvedené ve smlouvě, potvrzení o zájezdu nebo ve všeobecných smluvních/obchodních podmínkách pořadatele.

Mimo výše uvedené se lze v zákoně setkat také s jedním speciálním důvodem odstoupení od smlouvy, který je upraven v § 2531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle zmíněného ustanovení je pořadatel zájezdu oprávněn, nutí-li ho k tomu vnější okolnosti, navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud zákazník s touto změnou smlouvy nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. Cestovní kanceláře v této souvislosti velmi často využívají své zákonné možnosti a stanovují zákazníkům (zpravidla ve všeobecných smluvních/obchodních podmínkách) lhůtu k odstoupení od smlouvy. Jestliže zákazník v takto určené lhůtě od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. I proto byl měl být zákazník velmi dobře seznámen s všeobecnými smluvními/obchodními podmínkami pořadatele, které pravidelně upravují nejen výši odstupného, ale i způsob doručování odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.


Článek byl vypracován ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o.

Zobrazeno: 5686x

CO ZDE NAJDETE?

Poznávací zájezdy spolehlivých českých cestovních kanceláří. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a objednáním právě toho Vašeho zájezdu.

OBLÍBENÉ ZÁJEZDY

Zobrazit vše

POSLEDNÍ NAVŠTÍVENÉ

X

Poslat zájezdy e-mailem

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY