PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Památky UNESCO v Německu

V Německu se nachází 51 památek zapsaných na seznamu UNESCO.

katedrála Panny Marie v Cáchách

 • oficiální anglický název: Aachen Cathedral
 • zapsáno v r. 1978
 • dóm, jehož počátky sahají do 8. století

katedrála Panny Marie a sv. Štěpána v Speyeru

 • oficiální anglický název: Speyer Cathedral
 • zapsáno v r. 1981
 • románská bazilika z 11. století

Würtzburská rezidence

 • oficiální anglický název: Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square
 • zapsáno v r. 1981
 • jeden z největších barokních paláců v Německu

poutní kostel ve Wies

 • oficiální anglický název: Pilgrimage Church of Wies
 • zapsáno v r. 1983
 • poutní kostel postavený ve stylu bavorského rokoka

zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu

 • oficiální anglický název: Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl
 • zapsáno v r. 1984
 • první rokokové zámky v Německu

Hildesheim – katedrála sv. Marie a kostel sv. Michala

 • oficiální anglický název: St Mary´s Cathedral and St Michael´s Church at Hildesheim
 • zapsáno v r. 1985
 • významné románské památky

římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trieru

 • oficiální anglický název: Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier
 • zapsáno v r. 1986
 • komplex architektonických památek
římské lázně, Trier, Německo

hranice římského imperia

 • oficiální anglický název: Frontiers of the Roman Empire
 • zapsáno v r. 1987
 • zbytky 550 km dlouhého hraničního valu

hanzovní město Lübeck

 • oficiální anglický název: Hanseatic City of Lübeck
 • zapsáno v r. 1987
 • zachovalé historické centrum

paláce a parky Postupimi a Berlína

 • oficiální anglický název: Palaces and Parks of Potsdam and Berlin
 • zapsáno v r. 1990
 • areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel

opatství Lorsch

 • oficiální anglický název: Abbey and Altenmünster of Lorsch
 • zapsáno v r. 1991
 • bývalé benediktinské opatství a karolínská památka

doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze

 • oficiální anglický název: Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System
 • zapsáno v r. 1992
 • technická památka rudných dolů; zachovalé staré město, které bylo členem hanzy; vodní systém kanálů a odvodnění zajišťující energii pro hornictví

klášter Maulbronn

 • oficiální anglický název: Maulbronn Monastery Complex
 • zapsáno v r. 1993
 • cisterciácký klášter a nejlépe zachovalý klášterní komplex severně od Alp

Bamberg

 • oficiální anglický název: Town of Bamberg
 • zapsáno v r. 1993
 • staré město, jehož architektura ovlivnila severní Německo a Maďarsko

Quedlinburg – kostel, zámek a staré město

 • oficiální anglický název: Collegiate Church, Castle and Old Town of Quedlinburg
 • zapsáno v r. 1994
 • zachovalé hrázděné domy, zámek a románský kostel
zámecký komplex Quedlinburg, Německo

hutě Völklingen

 • oficiální anglický název: Völklingen Ironworks
 • zapsáno v r. 1994
 • staré hutě z 19. století, které se dochovaly v původním stavu

Messel

 • oficiální anglický název: Messel Pit Fossil Site
 • zapsáno v r. 1995
 • naleziště fosilií savců

Bauhaus

 • oficiální anglický název: Bauhaus and its Sites in Weimar and Dessau
 • zapsáno v r. 1996
 • světoznámá škola architektury ve městech Výmar a Desava

katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem

 • oficiální anglický název: Cologne Cathedral
 • zapsáno v r. 1996
 • gotická katedrála

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu

 • oficiální anglický název: Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg
 • zapsáno v r. 1996
 • domy a kostely ve městech Eisleben a Wittenberg, které mají vztah k životu Martina Luthera

klasický Výmar

 • oficiální anglický název: Classical Weimar
 • zapsáno v r. 1998

Museuminsel, Berlin

 • oficiální anglický název: Museum Island, Berlin
 • zapsáno v r. 1999
 • 5 muzeí postavených v letech 1824–1930

hrad Wartburg

 • oficiální anglický název: Wartburg Castle
 • zapsáno v r. 1999
 • opevněný zámek, na kterém Martin Luther přeložil Nový zákon do němčiny
Wartburg, Německo

královská zahrada Dessau-Wörlitz

 • oficiální anglický název: Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz
 • zapsáno v r. 2000
 • příklad krajinářského plánování a architektury v 18. století

klášterní ostrov Reichenau

 • oficiální anglický název: Monastic Island of Reichenau
 • zapsáno v r. 2000
 • klášter založený v r. 724 na ostrově v Bodamském jezeře

uhelný důl Zollverein v Essenu

 • oficiální anglický název: Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen
 • zapsáno v r. 2001
 • historický komplex dolů v průmyslové oblasti v Severním Porýní-Vestfálsku

historická centra měst Stralsund a Wismar

 • oficiální anglický název: Historic Centres of Stralsund and Wismar
 • zapsáno v r. 2002
 • středověká města na pobřeží Baltu, která byla hlavními obchodními centry hanzy ve 14. a 15. století

údolí horního Rýna

 • oficiální anglický název: Upper Middle Rhine Valley
 • zapsáno v r. 2002
 • 65 km dlouhý úsek údolí Rýna s hrady, historickými městy a vinicemi

Park Muzakowski

 • oficiální anglický název: Muskauer Park / Park Muźakowski
 • zapsáno v r. 2004
 • krajinný park podél řeky Neisse tvořící hranici s Polskem

Brémy – radnice a socha Rolanda na Marktplatz

 • oficiální anglický název: Town Hall and Roland on the Marketplace of Bremen
 • zapsáno v r. 2004
 • radnice z 15. století a socha Rolanda z r. 1404

Regensburg – staré město a městský dvůr

 • oficiální anglický název: Old town of Regensburg with Stadtamhof
 • zapsáno v r. 2006
 • komplex historických budov a staveb zahrnující památky od římských dob do současnosti
Steinerne Brücke, Regensburg, Německo

původní bukové lesy Karpat a staré bukové lesy Německa

 • oficiální anglický název: Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany
 • zapsáno v r. 2007
 • 5 lesních lokalit ve středním a severním Německu

moderní berlínské stavby

 • oficiální anglický název: Berlin Modernism Housing Estates
 • zapsáno v r. 2008

Waddenzee

 • oficiální anglický název: Wadden Sea
 • zapsáno v r. 2009
 • pobřežní ekosystém mokřadů, slanisek a dun

továrna Fagus v Alfeldu

 • oficiální anglický název: Fagus Factory in Alfeld
 • zapsáno v r. 2011
 • budova vystavěná ve stylu moderní architektury a průmyslového designu

prehistorická kůlová obydlí v Alpách

 • oficiální anglický název: Prehistoric Pile dwellings around the Alps
 • zapsáno v r. 2011
 • kůlová obydlí z období 5 000–500 let př. n. l. v blízkosti jezer, řek a mokřadů

Markraběcí operní dům v Bayreuthu

 • oficiální anglický název: Margravial Opera House Bayreuth
 • zapsáno v r. 2012
 • reprezentativní barokní stavba z let 1745–50 s hledištěm pro 500 osob

horský park Wilhelmshöhe

 • oficiální anglický název: Bergpark Wilhelmshöhe
 • zapsáno v r. 2013
 • rozlehlý park v Kasselu

klášter Corvey

 • oficiální anglický název: Carolingian Westwork and Civitas Corvey
 • zapsáno v r. 2014
 • areál opatství z 9. století na břehu Vezery

Speicherstadt a čtvrť Kontorhausviertel, Hamburg

 • oficiální anglický název: Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus
 • zapsáno v r. 2015
 • městské čtvrtě spojené s hamburským zámořským obchodem

práce Le Corbusiera – nevšední příspěvek modernistickému hnutí

 • oficiální anglický název: The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement
 • zapsáno v r. 2016
 • 17 rozličných staveb na území Argentiny, Belgie, Francie, Švýcarska, Německa, Indie a Japonska

jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba

 • oficiální anglický název: Caves and Ice Age Art in the Swabian Jura
 • zapsáno v r. 2017
 • pozůstatky lidského osídlení staré více než 40 tisíc let

archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke

 • oficiální anglický název: Archaeological Border complex of Hedeby and the Danevirke
 • zapsáno v r. 2018
 • archeologické naleziště a opevnění z vikingského období

katedrála v Naumburgu

 • oficiální anglický název: Naumburg Cathedral
 • zapsáno v r. 2018
 • románsko-gotická katedrála v německém městě Naumburg

hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

 • oficiální anglický název: Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region
 • zapsáno v r. 2019
 • více než 800 let stará průmyslová historická kulturní krajina, odkud se šířily významné vynálezy a hornické inovace do celé Evropy a světa

vodohospodářský systém Augsburgu

 • oficiální anglický název: Water Management System of Augsburg
 • zapsáno v r. 2019
 • vodohospodářský systém města vyvíjející se v postupných fázích od 14. století do současnosti

slavná lázeňská města Evropy

 • oficiální anglický název: The Great Spa Towns of Europe
 • zapsáno v r. 2021
 • 11 měst, které jsou svědectvím mezinárodní evropské lázeňské kultury, která se rozvíjela od počátku 18. století do 30. let 20. století

hranice Římské říše – Dunajský limes

 • oficiální anglický název: Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment)
 • zapsáno v r. 2021
 • pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu, Rakousku a Slovensku

Mathildenhöhe v Darmstadtu

 • oficiální anglický název: Mathildenhöhe Darmstadt
 • zapsáno v r. 2021
 • kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu se secesními stavbami nechal v r. 1899 zřídit velkovévoda Ernst Ludwig

ŠUM, židovské památky měst Špýr, Worms a Mohuč

 • oficiální anglický název: ShUM Sites of Speyer, Worms and Mainz
 • zapsáno v r. 2021
 • soubor židovských památek ve městech, které představují kolébku evropského židovství

hranice Římské říše – Dolnogermánský limes

 • oficiální anglický název: Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes
 • zapsáno v r. 2021
 • pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu a Nizozemsku

Zdroj: http://whc.unesco.org/…esparties/de

Zobrazeno: 17437x

Informace Destinace

Školní zájezdy Německo

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies