PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Památky UNESCO v Německu

V Německu se nachází 51 památek zapsaných na seznamu UNESCO.

katedrála Panny Marie v Cáchách

 • oficiální anglický název: Aachen Cathedral
 • zapsáno v r. 1978
 • dóm, jehož počátky sahají do 8. století

katedrála Panny Marie a sv. Štěpána v Speyeru

 • oficiální anglický název: Speyer Cathedral
 • zapsáno v r. 1981
 • románská bazilika z 11. století

Würtzburská rezidence

 • oficiální anglický název: Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square
 • zapsáno v r. 1981
 • jeden z největších barokních paláců v Německu

poutní kostel ve Wies

 • oficiální anglický název: Pilgrimage Church of Wies
 • zapsáno v r. 1983
 • poutní kostel postavený ve stylu bavorského rokoka

zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu

 • oficiální anglický název: Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl
 • zapsáno v r. 1984
 • první rokokové zámky v Německu

Hildesheim – katedrála sv. Marie a kostel sv. Michala

 • oficiální anglický název: St Mary´s Cathedral and St Michael´s Church at Hildesheim
 • zapsáno v r. 1985
 • významné románské památky

římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trieru

 • oficiální anglický název: Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier
 • zapsáno v r. 1986
 • komplex architektonických památek
římské lázně, Trier, Německo

hranice římského imperia

 • oficiální anglický název: Frontiers of the Roman Empire
 • zapsáno v r. 1987
 • zbytky 550 km dlouhého hraničního valu

hanzovní město Lübeck

 • oficiální anglický název: Hanseatic City of Lübeck
 • zapsáno v r. 1987
 • zachovalé historické centrum

paláce a parky Postupimi a Berlína

 • oficiální anglický název: Palaces and Parks of Potsdam and Berlin
 • zapsáno v r. 1990
 • areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel

opatství Lorsch

 • oficiální anglický název: Abbey and Altenmünster of Lorsch
 • zapsáno v r. 1991
 • bývalé benediktinské opatství a karolínská památka

doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze

 • oficiální anglický název: Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System
 • zapsáno v r. 1992
 • technická památka rudných dolů; zachovalé staré město, které bylo členem hanzy; vodní systém kanálů a odvodnění zajišťující energii pro hornictví

klášter Maulbronn

 • oficiální anglický název: Maulbronn Monastery Complex
 • zapsáno v r. 1993
 • cisterciácký klášter a nejlépe zachovalý klášterní komplex severně od Alp

Bamberg

 • oficiální anglický název: Town of Bamberg
 • zapsáno v r. 1993
 • staré město, jehož architektura ovlivnila severní Německo a Maďarsko

Quedlinburg – kostel, zámek a staré město

 • oficiální anglický název: Collegiate Church, Castle and Old Town of Quedlinburg
 • zapsáno v r. 1994
 • zachovalé hrázděné domy, zámek a románský kostel
zámecký komplex Quedlinburg, Německo

hutě Völklingen

 • oficiální anglický název: Völklingen Ironworks
 • zapsáno v r. 1994
 • staré hutě z 19. století, které se dochovaly v původním stavu

Messel

 • oficiální anglický název: Messel Pit Fossil Site
 • zapsáno v r. 1995
 • naleziště fosilií savců

Bauhaus

 • oficiální anglický název: Bauhaus and its Sites in Weimar and Dessau
 • zapsáno v r. 1996
 • světoznámá škola architektury ve městech Výmar a Desava

katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem

 • oficiální anglický název: Cologne Cathedral
 • zapsáno v r. 1996
 • gotická katedrála

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu

 • oficiální anglický název: Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg
 • zapsáno v r. 1996
 • domy a kostely ve městech Eisleben a Wittenberg, které mají vztah k životu Martina Luthera

klasický Výmar

 • oficiální anglický název: Classical Weimar
 • zapsáno v r. 1998

Museuminsel, Berlin

 • oficiální anglický název: Museum Island, Berlin
 • zapsáno v r. 1999
 • 5 muzeí postavených v letech 1824–1930

hrad Wartburg

 • oficiální anglický název: Wartburg Castle
 • zapsáno v r. 1999
 • opevněný zámek, na kterém Martin Luther přeložil Nový zákon do němčiny
Wartburg, Německo

královská zahrada Dessau-Wörlitz

 • oficiální anglický název: Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz
 • zapsáno v r. 2000
 • příklad krajinářského plánování a architektury v 18. století

klášterní ostrov Reichenau

 • oficiální anglický název: Monastic Island of Reichenau
 • zapsáno v r. 2000
 • klášter založený v r. 724 na ostrově v Bodamském jezeře

uhelný důl Zollverein v Essenu

 • oficiální anglický název: Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen
 • zapsáno v r. 2001
 • historický komplex dolů v průmyslové oblasti v Severním Porýní-Vestfálsku

historická centra měst Stralsund a Wismar

 • oficiální anglický název: Historic Centres of Stralsund and Wismar
 • zapsáno v r. 2002
 • středověká města na pobřeží Baltu, která byla hlavními obchodními centry hanzy ve 14. a 15. století

údolí horního Rýna

 • oficiální anglický název: Upper Middle Rhine Valley
 • zapsáno v r. 2002
 • 65 km dlouhý úsek údolí Rýna s hrady, historickými městy a vinicemi

Park Muzakowski

 • oficiální anglický název: Muskauer Park / Park Muźakowski
 • zapsáno v r. 2004
 • krajinný park podél řeky Neisse tvořící hranici s Polskem

Brémy – radnice a socha Rolanda na Marktplatz

 • oficiální anglický název: Town Hall and Roland on the Marketplace of Bremen
 • zapsáno v r. 2004
 • radnice z 15. století a socha Rolanda z r. 1404

Regensburg – staré město a městský dvůr

 • oficiální anglický název: Old town of Regensburg with Stadtamhof
 • zapsáno v r. 2006
 • komplex historických budov a staveb zahrnující památky od římských dob do současnosti
Steinerne Brücke, Regensburg, Německo

původní bukové lesy Karpat a staré bukové lesy Německa

 • oficiální anglický název: Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany
 • zapsáno v r. 2007
 • 5 lesních lokalit ve středním a severním Německu

moderní berlínské stavby

 • oficiální anglický název: Berlin Modernism Housing Estates
 • zapsáno v r. 2008

Waddenzee

 • oficiální anglický název: Wadden Sea
 • zapsáno v r. 2009
 • pobřežní ekosystém mokřadů, slanisek a dun

továrna Fagus v Alfeldu

 • oficiální anglický název: Fagus Factory in Alfeld
 • zapsáno v r. 2011
 • budova vystavěná ve stylu moderní architektury a průmyslového designu

prehistorická kůlová obydlí v Alpách

 • oficiální anglický název: Prehistoric Pile dwellings around the Alps
 • zapsáno v r. 2011
 • kůlová obydlí z období 5 000–500 let př. n. l. v blízkosti jezer, řek a mokřadů

Markraběcí operní dům v Bayreuthu

 • oficiální anglický název: Margravial Opera House Bayreuth
 • zapsáno v r. 2012
 • reprezentativní barokní stavba z let 1745–50 s hledištěm pro 500 osob

horský park Wilhelmshöhe

 • oficiální anglický název: Bergpark Wilhelmshöhe
 • zapsáno v r. 2013
 • rozlehlý park v Kasselu

klášter Corvey

 • oficiální anglický název: Carolingian Westwork and Civitas Corvey
 • zapsáno v r. 2014
 • areál opatství z 9. století na břehu Vezery

Speicherstadt a čtvrť Kontorhausviertel, Hamburg

 • oficiální anglický název: Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus
 • zapsáno v r. 2015
 • městské čtvrtě spojené s hamburským zámořským obchodem

práce Le Corbusiera – nevšední příspěvek modernistickému hnutí

 • oficiální anglický název: The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement
 • zapsáno v r. 2016
 • 17 rozličných staveb na území Argentiny, Belgie, Francie, Švýcarska, Německa, Indie a Japonska

jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba

 • oficiální anglický název: Caves and Ice Age Art in the Swabian Jura
 • zapsáno v r. 2017
 • pozůstatky lidského osídlení staré více než 40 tisíc let

archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke

 • oficiální anglický název: Archaeological Border complex of Hedeby and the Danevirke
 • zapsáno v r. 2018
 • archeologické naleziště a opevnění z vikingského období

katedrála v Naumburgu

 • oficiální anglický název: Naumburg Cathedral
 • zapsáno v r. 2018
 • románsko-gotická katedrála v německém městě Naumburg

hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

 • oficiální anglický název: Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region
 • zapsáno v r. 2019
 • více než 800 let stará průmyslová historická kulturní krajina, odkud se šířily významné vynálezy a hornické inovace do celé Evropy a světa

vodohospodářský systém Augsburgu

 • oficiální anglický název: Water Management System of Augsburg
 • zapsáno v r. 2019
 • vodohospodářský systém města vyvíjející se v postupných fázích od 14. století do současnosti

slavná lázeňská města Evropy

 • oficiální anglický název: The Great Spa Towns of Europe
 • zapsáno v r. 2021
 • 11 měst, které jsou svědectvím mezinárodní evropské lázeňské kultury, která se rozvíjela od počátku 18. století do 30. let 20. století

hranice Římské říše – Dunajský limes

 • oficiální anglický název: Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment)
 • zapsáno v r. 2021
 • pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu, Rakousku a Slovensku

Mathildenhöhe v Darmstadtu

 • oficiální anglický název: Mathildenhöhe Darmstadt
 • zapsáno v r. 2021
 • kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu se secesními stavbami nechal v r. 1899 zřídit velkovévoda Ernst Ludwig

ŠUM, židovské památky měst Špýr, Worms a Mohuč

 • oficiální anglický název: ShUM Sites of Speyer, Worms and Mainz
 • zapsáno v r. 2021
 • soubor židovských památek ve městech, které představují kolébku evropského židovství

hranice Římské říše – Dolnogermánský limes

 • oficiální anglický název: Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes
 • zapsáno v r. 2021
 • pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu a Nizozemsku

Zdroj: http://whc.unesco.org/…esparties/de

Zobrazeno: 9313x

Informace Destinace

Školní zájezdy Německo

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY