PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou

Cestovní kanceláře a cestovní agentury jsou jedněmi z nejdůležitější subjektů působících v oblasti cestovního ruchu, jejichž právní regulace je obsažena především v zákoně o cestovním ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.) a živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb.). Přestože řada lidí mezi těmito subjekty nečiní žádný rozdíl, jedná se o dva obsahově odlišné pojmy, mezi kterými je třeba rozlišovat.

Cestovní kancelář je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Tato definice je obsažena v ustanovení § 2 zákona o cestovním ruchu. Předmětem této koncesované živnosti je podle přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu provoz cestovní kanceláře. Zákon o cestovním ruchu uznává za cestovní kanceláře také cestovní kanceláře usazené na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, které v České republice podnikají na základě oprávnění jejich státu k provozování cestovní kanceláře a mají sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jsou jinak pro tento případ zajištěny alespoň v rozsahu stanoveném zákonem o cestovním ruchu. Jiné než uvedené cestovní kanceláře, zejména tedy cestovní kanceláře ze zemí mimo Evropskou unii, cestovní kanceláří ve smyslu právní úpravy ČR nejsou.

Cestovní agentura je naproti tomu podnikatel, který je na základě ohlášení volné živnosti oprávněn nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu (např. zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb apod.) a organizovat, nabízet a zprostředkovávat prodej kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů coby zákonem definovaných kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu (k pojmu zájezdu viz § 2522 zákona č. 89/2012 Sb.) .

V obou případech se tedy jedná o podnikatele, nejpodstatnější rozdíly mezi nimi spočívají především v tom, na základě čeho tyto subjekty vykonávají svoji činnost a v určení toho, co vše do jejich činnosti spadá.

Oprávnění k provozování živnosti cestovní agentury vzniká na základě ohlášení volné živnosti, kdežto k provozování živnosti cestovní kanceláře je zapotřebí získat kladné správní rozhodnutí o udělení koncese, kterému musí předcházet kladné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Z hlediska činnosti je pak nejvýznamnějším rozdílem mezi cestovními agenturami a cestovními kancelářemi to, že organizovat, nabízet a prodávat zájezdy jsou oprávněny pouze cestovní kanceláře. Cestovní agentury mohou zájezdy pouze zprostředkovávat, přičemž jsou vždy povinny informovat zákazníka o tom, pro kterou cestovní kancelář zájezd zprostředkovávají, tedy která cestovní kancelář je pořadatelem zájezdu. Právní vztah v případě zprostředkované smlouvy vzniká mezi zákazníkem a pořádající cestovní kanceláří, jenž je odpovědná za řádný průběh zájezdu. Cestovní agentura není stranou smlouvy a ze zprostředkované smlouvy jí neplynou žádné povinnosti.


Článek byl vypracován ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o.

Zobrazeno: 12391x

CO ZDE NAJDETE?

Poznávací zájezdy spolehlivých českých cestovních kanceláří. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a objednáním právě toho Vašeho zájezdu.

OBLÍBENÉ ZÁJEZDY

Zobrazit vše

POSLEDNÍ NAVŠTÍVENÉ

X

Poslat zájezdy e-mailem

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY