PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Smlouva o zájezdu a její obsah

Smlouva o zájezdu, upravená v §§ 2521 – 2549 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“), občanský zákoník, je pravděpodobně nejvýznamnější smlouvou v oblasti cestovního ruchu. Pořadatel se v jejím rámci zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Úprava smlouvy o zájezdu v OZ neobsahuje výčet povinných obsahových náležitostí smlouvy o zájezdu. O obsahových náležitostech se dovídáme pouze zprostředkovaně, a sice prostřednictvím výčtu minimálních obsahových náležitostí potvrzení o zájezdu v § 2527 OZ.

Povinné obsahové náležitosti smlouvy o zájezdu jsou nicméně pro pořadatele zřejmé z veřejnoprávní úpravy obsažené v § 10 zákona č. 159/1999 Sb. zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen „ZCR“), který přesně stanoví, jaké informace musí zákazník od cestovní kanceláře před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržet. Podstatné je také to, že podle § 10 odst. 2 ZCR mohou být poskytnuté údaje změněny jen v případě, že si cestovní kancelář v katalogu toto právo vyhradila nebo pokud se na nich dohodla se zájemcem o koupi zájezdu; v ostatních případech jsou pro cestovní kancelář závazné.

Ustanovení § 10 ZCR obsahuje následující výčet:

 1. termín zahájení a ukončení zájezdu
 2. cena zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy
 3. případy, kdy je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné při odstoupení od smlouvy o zájezdu, a výše tohoto odstupného
 4. místo určení cesty nebo pobytu
 5. druh dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy)
 6. ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky)
 7. stravování
 8. předpokládaná trasa cesty, včetně časů a míst zastávek
 9. pasové a vízové požadavky pro občany České republiky a zdravotní formality, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení
 10. informace o tom, zda je pro zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a cestovní kancelář zájezd ruší
 11. rozsah a podmínky pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky
 12. program v místě pobytu
 13. lhůta, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení
 14. možnosti uzavřít individuální pojištění zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezduČlánek byl vypracován ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o.

Zobrazeno: 3231x

CO ZDE NAJDETE?

Poznávací zájezdy spolehlivých českých cestovních kanceláří. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a objednáním právě toho Vašeho zájezdu.

OBLÍBENÉ ZÁJEZDY

Zobrazit vše

POSLEDNÍ NAVŠTÍVENÉ

X

Poslat zájezdy e-mailem

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY