PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ
Hodnoceno: 3x

Sixtinská kaple - Vatikán

Základní informace

Sixtinská kaple (Cappella Sistina) je hlavní kaple ve Vatikánském paláci. Freskovou výzdobu vytvořili nejlepší umbrijští a florentští malíři 15. a 16. století. Dodnes se v kapli koná konkláve při volbě nového papeže.

Kapli zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie postavil na přání papeže Sixta IV. v letech 1475–80 florentský architekt Giovanni de´ Dolci. Obdélníkový prostor o rozměrech 40,5×13,2 m a klenutým stropem s výškou 20 m se nachází v části Vatikánských paláců, která původně sloužila jako pevnost. Sixtinská kaple bývala soukromou kaplí papežů a je spojena s bazilikou sv. Petra tzv. Královským schodištěm. Dodnes se kaple využívá pro některé papežské obřady a zejména pro konkláve, které se zde schází při volbě papeže. Kaple je přístupná veřejnosti přes Vatikánská muzea a platí zde přísný zákaz fotografování.

Fresková výzdoba v Sixtinské kapli

Na bočních stěnách se nachází 12 maleb, které znázorňují příběhy ze života Mojžíše a Krista. Fresky jsou dílem několika největších renesančních umělců (Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Roselli a Luca Signorelli), kteří na malbách pracovali v letech 1481–3. Řady fresek začínají u oltáře příběhem Krista na stěně vpravo a Mojžíše nalevo. Na oltářní stěně se původně nacházely malby Narození Krista a Nalezení Mojžíše, které však museli ustoupit fresce Poslední soud od Michelangela Buonarottiho. Závěrečná díla obou skupin se nedochovala, neboť se nacházela na zdi u vchodu, která se v 16. století zřítila.

Fresky s výjevy z Nového zákona, tj. zobrazující život Krista, se jmenují Křest Krista v Jordánu, Kristovo pokušení, Povolání sv. Petra a sv. Ondřeje, Kázání na hoře a uzdravení malomocného, Odevzdání klíčů sv. Petrovi (někdy označováno jako Kristus předávající klíče od brány nebeské Petrovi) a Poslední večeře. Starozákonní fresky s příběhy Mojžíše nesou názvy Mojžíšova cesta z Egypta, Mojžíš přijímá povolání (označováno také jako Utrpení Mojžíše), Překročení Rudého moře, Sestup z hory Sinaj a klanění zlatému teleti, Potrestání Chóra a jeho druhů (známé také jako Trestání rebelů) a Poslední dny Mojžíše.

Každá freska se skládá z výjevů souvisejících s životem ústřední postavy, ale obsahuje i skryté významy a symboly, které spojují malby s protějškem na protilehlé stěně. Na freskách je možné obdivovat i propracované detaily znázorňující známé římské památky. Nad freskami, v prostoru mezi okny, se nachází podobizny dřívějších papežů, které namalovali různí autoři.

Odkaz Michelangela Buonarottiho v Sixtinské kapli

Na oltářní stěně je velkolepá freska s názvem Poslední soud od Michelangela. Freska byla dokončena r. 1541 a je považována za Michelangelovo mistrovské dílo, na kterém bez cizí pomoci pracoval 7 let. Kvůli fresce bylo odstraněno několik starších nástěnných maleb a zazděna 2 okna. Námět posledního soudu nebývá běžný pro oltářní výzdobu, ale papež Pavel III. si jej vybral, neboť chtěl varovat katolíky, aby zůstali věrni své víře v období reformace. Freska zobrazuje 390 postav a při svém odhalení o Vánocích r. 1541 způsobila skandál, neboť většina postav včetně Krista byla nahá. Jelikož v té době začínalo období protireformace, tak nebylo dílo zničeno, ale Michelangelův žák, Daniele de Volterra, musel postavám přimalovat na choulostivá místa roušky (17 ze 40 těchto roušek bylo odstraněno při restaurování fresky na konci 20. století).

Strop Sixtinské kaple o délce 41 m zdobí překrásné fresky od Michelangela, kterého výzdobou pověřil papež Julius II. Umělec na ní pracovat v letech 1508–12 za použití speciálně sestrojeného lešení. Náměty pocházejí ze Starého zákona. Výjimkou jsou pouze malby antických sibyl, které se zde nacházejí proto, že předpovídali Kristův příchod.

Hlavní scény stropní výzdoby tvoří 9 výjevů z knihy Genesis – 3 scény zobrazují stvoření světa, 3 scény stvoření Adama a Evy a jejich prvotní hřích a poslední 3 scény jsou zaměřeny na Noemovu archu a potopu světa. Jednotlivé scény jsou orámovány atletickými postavami nahých jinochů, tzv. ignudy (z italského slova ignudo – nahý). Po obvodu stropu si lze prohlédnout fresky Kristových předků, proroků a sibyl. V rozích se nachází starozákonní výjevy ze Spasení.

Videa

>

Najděte si ubytování

>

Mapa

Informace Destinace

Školní zájezdy Vatikán

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies