PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Vznik Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Anglické království a Skotské království existovala jako dva oddělené nezávislé státy se svými vlastními panovníky a politickým uspořádáním již od 9. století. Knížectví velšské se dostalo pod nadvládu anglických králů roku 1284. Podle Zákona o unii z roku 1707 se Anglie (včetně Walesu) a Skotsko, jež byly od roku 1603 spojeny personální unií, sjednotily do politické unie ve formě jednotného Království Velké Británie.
Roku 1801 dochází ke sloučení Království Velké Británie s Irským královstvím do státního celku Spojené království Velké Británie a Irska. Nezávislost Irské republiky se datuje od roku 1922. V roce 1920 byl přijat akt, který ostrov dělil na Severní Irsko a Jižní Irsko. V červenci 1921 se irská a britská vláda dohodly na příměří. Irská republika byla zrušena a vznikl Irský svobodný stát, samosprávné dominium Velké Británie. O rok později britský i irský parlament ratifikovaly smlouvu, která zajistila nezávislost šestadvaceti hrabství Irského svobodného státu (ten se v roce 1937 přejmenoval na Irsko a roku 1949 se deklaroval republikou), přičemž šest hrabství Ulsterské provincie zůstalo součástí Spojeného království jako Severní Irsko. V roce 1927 byl změněn název státu na název současný, tedy na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Důležitá data v dějinách Spojeného království:

6 500 BC – oddělení Britských ostrovů od pevninské Evropy
4 500 BC – neolitická revoluce (změna loveckého způsobu života na farmářský)
3 500 – 1 500 BC – stavba Stonehenge a stovek dalších megalitů v celé Británii
600 BC – příchod Keltů na Britské ostrovy
43 – invaze Římanů na Britské ostrovy pod vedením Klaudia
793 – první invaze Vikingů, vypálení kláštera Lindisfarne
878 – vítězství Alfreda Velikého nad dánskými Vikingy
1066 – bitva u Hastings, vítězství Viléma Dobyvatele nad Anglosasy
1215 – Magna Charta Libertatum, Jan Bezzemek podepisuje Velkou listinu svobod
1263–4 – povstání pod vedením Simona de Monfort, svolání prvního parlamentu v Evropě
1348 – morová epidemie zahubila až polovinu obyvatel
1453 – konec stoleté války, Angličané neudrželi pozice ve Francii
1485 – bitva u Bosworth, konec válek růží
1534 – oddělení anglikánské církve od katolické, Jindřich VIII hlavou angl. církve
1606 – spojení parlamentů Anglie a Skotska
1642–9 – občanská válka končí popravou krále Karla I.
1666 – velký požár Londýna
1688 – Slavná revoluce – vyhnání Stewartů z Anglie, nástup Viléma Oranžského
1707 – vznik Velké Británie (Act of Union)
1746 – konec Jakobitského povstání, poslední bitva na Britských ostrovech (Culloden)
1805 – bitva u mysu Trafalgar, národní hrdina admirál Nelson v bitvě umírá
1815 – vévoda Wellington poráží Napoleona u Waterloo
1837–1901 – vláda královny Viktorie
1914–18 – první světová válka
1939–45 – druhá světová válka
1949 – Spojené království je zakládajícím členem NATO
1952 – nástup současné královny Alžběty II. na trůn

Zobrazeno: 10957x

Zajímavé články

Co je vlastně Velká Británie?

Školní zájezdy Spojené království

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies