PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Vznik Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Anglické království a Skotské království existovala jako dva oddělené nezávislé státy se svými vlastními panovníky a politickým uspořádáním již od 9. století. Knížectví velšské se dostalo pod nadvládu anglických králů roku 1284. Podle Zákona o unii z roku 1707 se Anglie (včetně Walesu) a Skotsko, jež byly od roku 1603 spojeny personální unií, sjednotily do politické unie ve formě jednotného Království Velké Británie.
Roku 1801 dochází ke sloučení Království Velké Británie s Irským královstvím do státního celku Spojené království Velké Británie a Irska. Nezávislost Irské republiky se datuje od roku 1922. V roce 1920 byl přijat akt, který ostrov dělil na Severní Irsko a Jižní Irsko. V červenci 1921 se irská a britská vláda dohodly na příměří. Irská republika byla zrušena a vznikl Irský svobodný stát, samosprávné dominium Velké Británie. O rok později britský i irský parlament ratifikovaly smlouvu, která zajistila nezávislost šestadvaceti hrabství Irského svobodného státu (ten se v roce 1937 přejmenoval na Irsko a roku 1949 se deklaroval republikou), přičemž šest hrabství Ulsterské provincie zůstalo součástí Spojeného království jako Severní Irsko. V roce 1927 byl změněn název státu na název současný, tedy na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Důležitá data v dějinách Spojeného království:

6 500 BC – oddělení Britských ostrovů od pevninské Evropy
4 500 BC – neolitická revoluce (změna loveckého způsobu života na farmářský)
3 500 – 1 500 BC – stavba Stonehenge a stovek dalších megalitů v celé Británii
600 BC – příchod Keltů na Britské ostrovy
43 – invaze Římanů na Britské ostrovy pod vedením Klaudia
793 – první invaze Vikingů, vypálení kláštera Lindisfarne
878 – vítězství Alfreda Velikého nad dánskými Vikingy
1066 – bitva u Hastings, vítězství Viléma Dobyvatele nad Anglosasy
1215 – Magna Charta Libertatum, Jan Bezzemek podepisuje Velkou listinu svobod
1263–4 – povstání pod vedením Simona de Monfort, svolání prvního parlamentu v Evropě
1348 – morová epidemie zahubila až polovinu obyvatel
1453 – konec stoleté války, Angličané neudrželi pozice ve Francii
1485 – bitva u Bosworth, konec válek růží
1534 – oddělení anglikánské církve od katolické, Jindřich VIII hlavou angl. církve
1606 – spojení parlamentů Anglie a Skotska
1642–9 – občanská válka končí popravou krále Karla I.
1666 – velký požár Londýna
1688 – Slavná revoluce – vyhnání Stewartů z Anglie, nástup Viléma Oranžského
1707 – vznik Velké Británie (Act of Union)
1746 – konec Jakobitského povstání, poslední bitva na Britských ostrovech (Culloden)
1805 – bitva u mysu Trafalgar, národní hrdina admirál Nelson v bitvě umírá
1815 – vévoda Wellington poráží Napoleona u Waterloo
1837–1901 – vláda královny Viktorie
1914–18 – první světová válka
1939–45 – druhá světová válka
1949 – Spojené království je zakládajícím členem NATO
1952 – nástup současné královny Alžběty II. na trůn

Zobrazeno: 6943x

Zajímavé články

Co je vlastně Velká Británie?

Školní zájezdy Spojené království

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY