PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ
Hodnoceno: 15x

Německo

Základní informace

Německo je země, která má svým návštěvníkům co nabídnout: osamocené hrady na skalnatých výběžcích Bádenska a Durynska, středověká města, pohádkové vesnice, neustále se měnící pobřeží Baltského moře, písečné ostrovy v Severním moři, horská pásma včetně Alp nebo jezera v Meklenbursku. Řada měst a vesnic byla zničena při náletech během 2. světové války, ale mnoho z nich bylo pečlivě rekonstruováno a dnes jen stěží návštěvníci rozpoznají staré od nově obnoveného.

Drážďany, Německo hrázděné domy ve Wernigerode, Německo Norimberk, Německo vinice, Rüdesheim, Německo Berliner Mauer, Berlín, Německo Cochem, Německo Deutsches Nationaltheater a pomník Goetheho a Schillera, Výmar, Německo perníčky, Norimberk, Německo Reichstag, Berlín, Německo Steinerne Brücke, Regensburg, Německo Kölner Dom, Köln, Německo

Německo je hojně navštěvované cizinci, kteří do země přijeli, aby zhlédli kulturní a historické památky, jako jsou např. kolínská katedrála, Goethův rodný dům ve Frankfurtu, hrad v Heidelbergu či pobřeží Baltského moře s nesčetnými jezery a městy jako Lübeck nebo Wismar. Za návštěvu jistě stojí i města bývalé Německé demokratické republiky Výmar, Drážďany nebo Postupim. Další atrakcí jsou vinařské oblasti na jihozápadě Německa a překrásné údolí Rýna od Mohuče až po Kolín nad Rýnem, kde se mohou návštěvníci pokochat malebnými vesničkami, slunným podnebím a pobyt si zpříjemnit sklenkou dobrého vína.

Nejtypičtějším architektonickým prvkem německé krajiny jsou středověké hrady. Z některých se do dnešní doby dochovaly jen malebné trosky, ale řada dalších se v průběhu let podrobila rekonstrukci a slouží jako rezidence rodů, pro něž byla sídla původně zbudována. Nejpůsobivější seskupení hradů mohou turisté objevit na březích Mosely a podél středního toku Rýna. Kraj Münster se pyšní nejhezčími hrady s vodními příkopy, které se v nížině dochovaly.

Německá kultura

Vzhledem k rozloze státu a složitému historickému vývoji nebyla německá kultura nikdy jednotná, přejímala vlivy z celé Evropy a zpětně evropskou vzdělanost a kulturu také ovlivňovala. Německo je zemí ság a legend, ve kterých často vystupují lesní duchové, čarodějové a víly, jako např. Lorelei. Pověsti a legendy měly často velký vliv na německé umění. V době vrcholného a pozdního středověku vznikaly veršované skladby s epickými náměty, k nejproslulejším patří lidový epos Píseň o Nibelunzích, na jehož motivy složil v 19. století Richard Wagner svou slavnou operu.

Mnohé německé kulturní osobnosti dosáhly světového věhlasu, který přetrvává do dnešní doby. Milovníkům umění jistě nejsou neznámá jména renesančních malířů Albrechta Dürera, Lucase Cranacha nebo Hanse Holbeina. Každý nejspíše někdy slyšel hudbu barokních skladatelů Johanna Sebastiana Bacha nebo Georga Friedricha Händela. Německý romantismus ovlivnil celou Evropu a dal světu díla básníků Johanna Wolfganga Goetha a Friedricha Schillera nebo hudebních skladatelů Richarda Wagnera, Johannese Brahmse nebo Richarda Strausse.

Německo nikdy nemělo jedinou kulturní metropoli, jako například Francie Paříž či Velká Británie Londýn. Roli kulturního střediska plní v Německu několik měst, která se nacházejí po celé zemi a většinou vznikla ve středověku. Jedná se o Frankfurt, Cáchy (Aachen), Magdeburg, Mohuč, Norimberk a Kolín nad Rýnem. V 16.-19. století vznikla další kulturní střediska, mezi které patří Výmar a Würzburg.

Směsice mnoha národů

Na území dnešního Německa v minulosti žili mnohé národy, které měly různou mentalitu, různé tradice i nářečí. Patřili mezi ně Slezané, Frísové, Sasové, Hesenci a mnozí jiní. Tyto rozdíly dodnes přetrvávají a obyvatelé různých spolkových zemí si někdy jen stěží rozumějí.

Rozdíly se promítají také do zvyků různých oblastí a do kuchyně. Zatímco v Mohuči nebo Kolíně nad Rýnem se slaví karneval, obyvatelé severního Fríska oslavují příchod jara ohňostroji. Mnoho svátků je náboženského původu a je zde patrné rozdělení církve. Sever země je většinou protestantský a jih katolický. V posledních letech se vlivem přistěhovalců rozšířil počet lidí praktikujících nekřesťanská náboženství.

Oficiální webová stránka: https://www.deutschland.de/de

Videa

>

Najděte si ubytování

>

Mapa

Informace Destinace

Školní zájezdy Německo

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies