PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Cestovní doklady a předpisy pro cesty do Švýcarska

Uvádíme informace zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1.4.2006, je nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem ČR.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok, mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí prokázat těmito doklady.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Pro použití dálniční sítě je nutno zakoupit odpovídající nálepku (Vignette), opravňující k používání dálnic po celém Švýcarsku (platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Je možno ji zakoupit na hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách.

Dříve povinná známka na jízdní kola, která garantovala povinné ručení za případné škody způsobené cyklistou v silničním provozu, byla zrušena a nahrazena povinností mít tento druh škod prokazatelně zahrnutý v cestovním nebo jiném pojištění.

Celní a devizové předpisy

Švýcarsko má přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží (např. určité druhy potravin, alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty), podrobnější informace na: http://www.ezv.admin.ch/…0/index.html?….

Dovoz vybraných druhů zboží (např. zbraně, pyrotechnika, plagiáty, určité druhy zvířat a rostli a produkty z nich) je zakázán nebo podléhá velmi přísným omezením.

V zásadě platí, že při vstupu do Švýcarska jsou od cla a daní osvobozeny věci osobní spotřeby cestujících (oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní spotřebu /doporučujeme mít potvrzení od ošetřujícího lékaře o předepsaných medikamentech/, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci, pohonné hmoty v nádrži vozidla + max. 25 litrů v kanystru).

Veškeré další předměty určené ke spotřebě cestujícími nebo jako dar jsou osvobozeny od daně a cel, pokud splňují dva základní předpoklady:

  • jejich celková hodnota (bez daně) nepřevyšuje částku CHF 300,–
  • nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.

Je-li celková hodnota veškerých předmětů (bez daně) vyšší než CHF 300,–, podléhá úhradě daně ve výši 8% (běžná sazba) nebo 2,5% (snížená sazba např. u potravin) z celkové částky.

Je-li překročen některý ze stanovených množstevních limitů u vybraných druhů zboží, je nutno uhradit clo ve stanovené výši za převyšující množství.

Níže uvádíme vybrané druhy zboží s tzv. bezcelními objemy. Švýcarské úřady uvádějí tyto objemy jako „množství na osobu a den“, upozorňujeme však, že v informačních brožurách o clech a daních pro cestující do Švýcarska je výslovně uvedeno, že toto „bezcelní množství může být stejnou osobou nárokováno pouze jednou za den“ („Zoll Info 2016 – Ihr Weg durch den schweizer Zoll“).

MNOŽSTEVNÍ LIMITY U ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍMU CLU:

  • maso a masné výrobky, s výjimkou divočiny a ryb – bezcelní dovoz na osobu a den: 1 kg; dovoz produktů ze zvířat s původem mimo EU a Norska je zakázán.
  • máslo a smetana – bezcelní objem na osobu a den: 1 kg/litr
  • oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům – bezcelní objem na osobu a den: 5kg/litr
  • alkoholické nápoje (týká se pouze osob starších 17 let) – bezcelní objem na osobu a den: u nápojů do 18% obsahu alkoholu celkem 5 litrů, u nápojů s obsahem nad 18% alkoholu celkem 1 litr
  • tabákové výrobky (týká se pouze osob starších 17 let) – bezcelní objem na osobu a den: cigarety/doutníky celkem 250 ks nebo jiné tabákové výrobky celkem 250 g; případně kombinace obojího do stanoveného limitu

Při stanovování množství se vychází z brutto váhy produktu.

Všechny informace vztahující se k těmto ustanovením jsou uvedeny na webových stránkách Spolkové celní správy Švýcarska:
http://www.ezv.admin.ch/…2/index.html?… (pro privátní osoby)
http://www.ezv.admin.ch/…n/index.html?… (pro firmy);
nebo v aplikaci pro mobilní telefony:
http://www.ezv.admin.ch/…4/index.html?….

Od jara 2016 je v provozu Informační centrála pro švýcarské celní záležitosti na tel. čísle +41 58 467 15 15 (po – pá 08:00 – 11.30 hod. a 13.30 – 17.00 hod.) komunikující v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Další možností je písemný dotaz pomocí kontaktního formuláře: http://www.afd.admin.ch/…rm/index.php?….

Zdroj: www.mzv.cz

Zobrazeno: 7675x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY