PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Cestovní doklady a předpisy pro cesty do Švýcarska

Uvádíme informace zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1.4.2006, je nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem ČR.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok, mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí prokázat těmito doklady.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Pro použití dálniční sítě je nutno zakoupit odpovídající nálepku (Vignette), opravňující k používání dálnic po celém Švýcarsku (platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Je možno ji zakoupit na hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách.

Dříve povinná známka na jízdní kola, která garantovala povinné ručení za případné škody způsobené cyklistou v silničním provozu, byla zrušena a nahrazena povinností mít tento druh škod prokazatelně zahrnutý v cestovním nebo jiném pojištění.

Celní a devizové předpisy

Švýcarsko má přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží (např. určité druhy potravin, alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty), podrobnější informace na: http://www.ezv.admin.ch/…0/index.html?….

Dovoz vybraných druhů zboží (např. zbraně, pyrotechnika, plagiáty, určité druhy zvířat a rostli a produkty z nich) je zakázán nebo podléhá velmi přísným omezením.

V zásadě platí, že při vstupu do Švýcarska jsou od cla a daní osvobozeny věci osobní spotřeby cestujících (oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní spotřebu /doporučujeme mít potvrzení od ošetřujícího lékaře o předepsaných medikamentech/, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci, pohonné hmoty v nádrži vozidla + max. 25 litrů v kanystru).

Veškeré další předměty určené ke spotřebě cestujícími nebo jako dar jsou osvobozeny od daně a cel, pokud splňují dva základní předpoklady:

  • jejich celková hodnota (bez daně) nepřevyšuje částku CHF 300,–
  • nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.

Je-li celková hodnota veškerých předmětů (bez daně) vyšší než CHF 300,–, podléhá úhradě daně ve výši 8% (běžná sazba) nebo 2,5% (snížená sazba např. u potravin) z celkové částky.

Je-li překročen některý ze stanovených množstevních limitů u vybraných druhů zboží, je nutno uhradit clo ve stanovené výši za převyšující množství.

Níže uvádíme vybrané druhy zboží s tzv. bezcelními objemy. Švýcarské úřady uvádějí tyto objemy jako „množství na osobu a den“, upozorňujeme však, že v informačních brožurách o clech a daních pro cestující do Švýcarska je výslovně uvedeno, že toto „bezcelní množství může být stejnou osobou nárokováno pouze jednou za den“ („Zoll Info 2016 – Ihr Weg durch den schweizer Zoll“).

MNOŽSTEVNÍ LIMITY U ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍMU CLU:

  • maso a masné výrobky, s výjimkou divočiny a ryb – bezcelní dovoz na osobu a den: 1 kg; dovoz produktů ze zvířat s původem mimo EU a Norska je zakázán.
  • máslo a smetana – bezcelní objem na osobu a den: 1 kg/litr
  • oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům – bezcelní objem na osobu a den: 5kg/litr
  • alkoholické nápoje (týká se pouze osob starších 17 let) – bezcelní objem na osobu a den: u nápojů do 18% obsahu alkoholu celkem 5 litrů, u nápojů s obsahem nad 18% alkoholu celkem 1 litr
  • tabákové výrobky (týká se pouze osob starších 17 let) – bezcelní objem na osobu a den: cigarety/doutníky celkem 250 ks nebo jiné tabákové výrobky celkem 250 g; případně kombinace obojího do stanoveného limitu

Při stanovování množství se vychází z brutto váhy produktu.

Všechny informace vztahující se k těmto ustanovením jsou uvedeny na webových stránkách Spolkové celní správy Švýcarska:
http://www.ezv.admin.ch/…2/index.html?… (pro privátní osoby)
http://www.ezv.admin.ch/…n/index.html?… (pro firmy);
nebo v aplikaci pro mobilní telefony:
http://www.ezv.admin.ch/…4/index.html?….

Od jara 2016 je v provozu Informační centrála pro švýcarské celní záležitosti na tel. čísle +41 58 467 15 15 (po – pá 08:00 – 11.30 hod. a 13.30 – 17.00 hod.) komunikující v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Další možností je písemný dotaz pomocí kontaktního formuláře: http://www.afd.admin.ch/…rm/index.php?….

Zdroj: www.mzv.cz

Zobrazeno: 14924x

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies