PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Historie Itálie

Nejdůležitější milníky italských dějin:


 • 9. století př. n. l. – příchod italických kmenů na Apeninský poloostrov
 • 753 př. n. l. – údajné založení Říma bratry Romulem a Rémem, období rozdrobených městských státečků
 • 6. století př. n. l. – Řím ovládnut Etrusky
 • 509 př. n. l. – vyhnání Etrusků z Říma, vznik republiky
 • 2. století př. n. l. – sjednocení italských kmenů po vládou Říma
 • 27. př. n. l. – za Augusta vznik Římské říše, největší územní rozsah 1.-2. století (od Británie až po Egypt)
 • 395 – rozpad říše na Západní říši římskou (Řím) a Východní říši římskou (Konstantinopol – dnešní Istanbul)
 • 476 – zánik Západní říše římské, vpády germánů – Langobardi, Frankové
 • 8.-9. století – založen papežský stát (území kolem Říma a Ravenny), zbytek Itálie sjednocen pod nadvládou Franků (r. 800 po korunovaci Karla Velikého císařem název Svatá říše římská)
 • 10.-15. století – období neklidu a svárů mezi římskými papeži a císaři (papežské schizma), křížových výprav, napadání jižní Itálie a Sicílie, rozvoj měst severní Itálie (Benátky, Florencie, Milán, Janov)
 • 15. století – ve znamení rozkvětu umění a vzdělání – generace renesančních velikánů (Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo) podporována zámožnými rody ze severu Itálie (Medicejové z Florencie)
 • 16.-17. století – italské území okupováno španělskými Habsburky a Francií, Papežský stát a Benátská republika si zachovávají svou samostatnost
 • 1800 – krátkodobé sjednocení Itálie pod nadvládou Napoleona, po Vídeňském kongresu nastolení dřívějších poměrů
 • 1820–1870 – Risorgimento („vzkříšení“) nebo-li padesátileté období partyzánského boje za osvobození Itálie od cizí armády podnícené vlasteneckým vůdcem Guiseppem Garibaldim (centrem Piemont), r. 1861 vyhlášení Italského království (hl. m. Turín), r. 1870 dobyt Řím (zánik papežského státu), vznik republiky
 • 1922–43 – u moci fašisté, Mussolini předsedou vlády, r. 1936 spojenectví s Německem, jednou z nejvyspělejších evropských mocností
 • po roce 1946 – vznik Italské republiky, období politicky nestabilních koalic, korupčních skandálů, teroristických útoků, mafie

Zobrazeno: 1130x

Informace Destinace

Školní zájezdy Itálie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY