PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Návštěva lékaře a pojištění v Litvě

Obecné informace

V Litvě musí být k českému pojištěnci přistupováno za stejných podmínek jako k místnímu pojištěnci, ať se jedná o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče během přechodného pobytu v Litvě (onemocnění, úraz) je vždy nutné se u lékaře prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců.

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemá český občan při pobytu v Litvě Evropský průkaz zdravotního pojištění, může kdykoliv kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme zkontrolovat platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že během pobytu v Litvě budete potřebovat určitou lékařskou péči (např. dialýzu), je třeba si její poskytnutí předjednat ještě před odjezdem s příslušným litevským zdravotnickým zařízením.

Zdravotní péče v Litvě

Před ošetřením je třeba se ujistit, že má lékař smlouvu s místní pojišťovnou (Teritorine ligoniu kasa). Seznam smluvních lékařů poskytne místní pobočka pojišťovny. Při ošetření se musí český občan prokázat svým Evropským průkazem zdravotního pojištění a cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Ošetření u praktického lékaře je bezplatné. Praktický lékař vydá doporučení ke specialistovi nebo k hospitalizaci.

V případě návštěvy soukromého lékaře (80 % stomatologů je soukromých) si náklady na ošetření hradí český pojištěnec sám.

První pomoc: 03 nebo 112

Spoluúčast a úhrada nákladů

Za ošetření zaplatí pacienti následující spoluúčast a poplatky:

  • stomatologického ošetření si hradí veškerý materiál
  • převoz sanitkou – zdarma
  • léky – v rozmezí 0–50 % z ceny dle ceníku léků a 100 % za léky neuvedené v ceníku léků

Pro úhradu nákladů spojených s lékařským ošetřením musí český pojištěnec předložit všechny účty a lékařské zprávy spolu s Evropským průkazem zdravotního pojištění své zdravotní pojišťovně, která posoudí, zda má pojištěnec nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Kde získat další informace

Valstybinė ligonių kasa – VLK
Europos aikšte
03505 Vilnius
Telefon: +370 523 641 00
Fax: +370 523 641 11
Email: vlk@vlk.lt
Web: www.vlk.lt/sites/en

Zdroj: www.kancelarzp.cz

Zobrazeno: 622x

Školní zájezdy Litva

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY