PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ
Hodnoceno: 7x

Battle Abbey - Anglie

Základní informace

Městečku Battle vzdálenému 11 kilometrů od přímořského letoviska Hastings vévodí objekt opatství Battle Abbey. Battle Abbey je neobvyklý příklad kláštera s opevněnou vstupní bránou a obrannými zdmi. Na místě svého vítězství nad Anglosasy v bitvě u Hastings r. 1066 jej zbudoval Vilém Dobyvatel jako výraz pokání nad krveprolitím.

Battle Abbey, Anglie Battle Abbey, Anglie Battle Abbey, Anglie Battle Abbey, Anglie

Historie Battle Abbey

Benediktýnské opatství bylo založeno v r. 1071 a bylo zasvěceno svaté Trojici, Panně Marii a sv. Martinovi. Vilém Dobyvatel se dokončení stavby kláštera nedožil. Klášterní kostel byl vysvěcen r. 1094 za přítomnosti Vilémova syna, krále Viléma II., a arcibiskupa z Canterbury. Vilém Dobyvatel údajně nechal postavit hlavní oltář na místě, kde padl anglosaský král Harold. Díky králově štědré dotaci se klášter stal jedním z nejbohatších v Anglii. Benediktinské opatství však bylo zničeno během rušení klášterů za vlády Jindřicha VIII., který opatství a většinu jeho pozemků věnoval svému příteli, siru Anthony Brownemu. Kostel a části kláštera byly zbourány, dům opata byl upraven na venkovský dům. Zbytek klášterních budov byl zanechán svému osudu a postupem času zchátral. Docházelo také k rozebírání opuštěných budov na stavební materiál. Naštěstí tato „recyklace“ stavebního kamene nebyla tak masivní jako jinde, proto se nám z opatství zachovalo více budov než na jiných místech v jižní Anglii.

V r. 1721 bylo opatství prodáno siru Thomasi Websterovi, jehož rodina ho vlastnila až do r. 1976 (s výjimkou let 1857–1901, kdy opatství vlastnil vévoda z Clevelandu). V r. 1976 bylo opatství prodáno do vlastnictví státu. V současné době je opatství v péči organizace English Heritage.

Bitva u Hastings

Bitva u Hastings se odehrála 14. října 1066 a byla základem ovládnutí anglického území Normany. V bitvě se střetla armáda vedená Vilémem, vévodou z Normandie (známý jako Vilém Dobyvatel) a anglosaské vojsko pod vedením anglického krále Harolda Godwinsona. Místem konání bitvy byl Senlacký vrch, který se nachází přibližně 10 km od Hastings (dnes se zde nachází obec Battle).

V lednu r. 1066 umírá anglický král Eduard III. Vyznavač, který neměl žádné přímé dědice. Uvádí se, že Eduard původně trůn přislíbil Vilémovi, ale na smrtelné posteli si to rozmyslel a za svého nástupce určil svého švagra Harolda. Vilém tento skutek považoval za zradu a rozhodl se svůj nárok na anglický trůn uplatnit i za cenu války. Na konci září r. 1066 se vylodila Vilémova armáda na jižním pobřeží Anglie (v blízkosti Pevensey) s úmyslem dobýt Londýn a Winchester. Poté, co se král Harold dozvěděl o vylodění Normanů, rozhodl se vydat na jih a ubránit své království proti invazi Viléma a jeho armády. Harold nedbal rad svého bratra Tostiga, aby vyčkal, až se shromáždí větší počet vojáků (část anglosaského vojska právě odrazila invazi Vikingů v bitvě u Stamford Bridge v blízkosti Yorku), a v noci 13. října dorazil se svým vojskem k Selackému vrchu s úmyslem zabránit normanské armádě v postupu na Londýn. Bitva trvala celý den a skončila vítězstvím Normanů. Anglický král Harold byl v bitvě zabit (údajně byl zasažen šípem do oka). Vilém I. Dobyvatel byl korunován o Vánocích r. 1066 ve Westminsterském opatství a vládl až do své smrti v r. 1087.

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/…Battle_Abbey
https://en.wikipedia.org/…_of_Hastings
http://www.english-heritage.org.uk/…-battlefield

Videa

>

Najděte si ubytování

>

Mapa

Informace Destinace

Školní zájezdy Anglie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies