PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ
Hodnoceno: 2x

Battle Abbey - Anglie

Základní informace

Městečku Battle vzdálenému 11 kilometrů od přímořského letoviska Hastings vévodí objekt opatství Battle Abbey. Battle Abbey je neobvyklý příklad kláštera s opevněnou vstupní bránou a obrannými zdmi. Na místě svého vítězství nad Anglosasy v bitvě u Hastings r. 1066 jej zbudoval Vilém Dobyvatel jako výraz pokání nad krveprolitím.

Battle Abbey, Anglie Battle Abbey, Anglie Battle Abbey, Anglie Battle Abbey, Anglie

Historie Battle Abbey

Benediktýnské opatství bylo založeno v r. 1071 a bylo zasvěceno svaté Trojici, Panně Marii a sv. Martinovi. Vilém Dobyvatel se dokončení stavby kláštera nedožil. Klášterní kostel byl vysvěcen r. 1094 za přítomnosti Vilémova syna, krále Viléma II., a arcibiskupa z Canterbury. Vilém Dobyvatel údajně nechal postavit hlavní oltář na místě, kde padl anglosaský král Harold. Díky králově štědré dotaci se klášter stal jedním z nejbohatších v Anglii. Benediktinské opatství však bylo zničeno během rušení klášterů za vlády Jindřicha VIII., který opatství a většinu jeho pozemků věnoval svému příteli, siru Anthony Brownemu. Kostel a části kláštera byly zbourány, dům opata byl upraven na venkovský dům. Zbytek klášterních budov byl zanechán svému osudu a postupem času zchátral. Docházelo také k rozebírání opuštěných budov na stavební materiál. Naštěstí tato „recyklace“ stavebního kamene nebyla tak masivní jako jinde, proto se nám z opatství zachovalo více budov než na jiných místech v jižní Anglii.

V r. 1721 bylo opatství prodáno siru Thomasi Websterovi, jehož rodina ho vlastnila až do r. 1976 (s výjimkou let 1857–1901, kdy opatství vlastnil vévoda z Clevelandu). V r. 1976 bylo opatství prodáno do vlastnictví státu. V současné době je opatství v péči organizace English Heritage.

Bitva u Hastings

Bitva u Hastings se odehrála 14. října 1066 a byla základem ovládnutí anglického území Normany. V bitvě se střetla armáda vedená Vilémem, vévodou z Normandie (známý jako Vilém Dobyvatel) a anglosaské vojsko pod vedením anglického krále Harolda Godwinsona. Místem konání bitvy byl Senlacký vrch, který se nachází přibližně 10 km od Hastings (dnes se zde nachází obec Battle).

V lednu r. 1066 umírá anglický král Eduard III. Vyznavač, který neměl žádné přímé dědice. Uvádí se, že Eduard původně trůn přislíbil Vilémovi, ale na smrtelné posteli si to rozmyslel a za svého nástupce určil svého švagra Harolda. Vilém tento skutek považoval za zradu a rozhodl se svůj nárok na anglický trůn uplatnit i za cenu války. Na konci září r. 1066 se vylodila Vilémova armáda na jižním pobřeží Anglie (v blízkosti Pevensey) s úmyslem dobýt Londýn a Winchester. Poté, co se král Harold dozvěděl o vylodění Normanů, rozhodl se vydat na jih a ubránit své království proti invazi Viléma a jeho armády. Harold nedbal rad svého bratra Tostiga, aby vyčkal, až se shromáždí větší počet vojáků (část anglosaského vojska právě odrazila invazi Vikingů v bitvě u Stamford Bridge v blízkosti Yorku), a v noci 13. října dorazil se svým vojskem k Selackému vrchu s úmyslem zabránit normanské armádě v postupu na Londýn. Bitva trvala celý den a skončila vítězstvím Normanů. Anglický král Harold byl v bitvě zabit (údajně byl zasažen šípem do oka). Vilém I. Dobyvatel byl korunován o Vánocích r. 1066 ve Westminsterském opatství a vládl až do své smrti v r. 1087.

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/…Battle_Abbey
https://en.wikipedia.org/…_of_Hastings
http://www.english-heritage.org.uk/…-battlefield

Videa

Najděte si ubytování

Mapa

Bez cestovky

Chystáte se poznávat nová místa a nejste si jisti:

Jeďte sami
my z cestovky Vám jen poradíme...

Jaká místa navštívit?
Co stihnete?
Co stojí za to a co ne?
Informace Destinace

Školní zájezdy Anglie

Vzorové programy, zájezdy na míru

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY